Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Hvordan skal ABL § 5, stk. 5 og 7 forstås?

Når en andelsboligforening foretager renoveringsarbejder med byfornyelsesstøtte opstår efterfølgende spørgsmålet om, hvordan andelskronen skal fastsættes i henhold til særreguleringen i andelsboligloven.

Erhvervsstyrelsen er kommet med to vejledende udtalelser om, hvordan andelskronen efterfølgende skal fastsættes:

ABL § 5, stk. 5 vedrører reglerne om byfornyelsesstøtte ydet efter byfornyelsesloven § 29

EjendomDanmark har bedt Erhvervsstyrelsen om en udtalelse i forhold til om bestemmelsen skal forstås efter sin ordlyd eller efter sit formål.

Det har medført denne vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

ABL § 5, stk. 7 vedrører reglerne om byfornyelsesstøtte ydet efter lov om sanering, lov om byfornyelse m.v. 

EjendomDanmark har bedt Erhvervsstyrelsen udtale sig om, hvorledes ABL § 5, stk. 7 skal forstås.

Erhvervsstyrelsen er kommet med denne vejledende udtalelse

 

Er du helt opdateret?

Har du brug for at få et bedre kendskab til de regler og den praksis, som gælder for andelsboligforeninger?

Så kom på kursus om administration af andelsboliger

Kurset runder de mest relevante regler i andelsboligloven, ligesom den almindelige foreningsret vil blive inddraget.

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om bl.a. værdifastsættelse af forbedringer, vedligeholdelsespligtens fordeling og overdragelse af andelsboliger.