Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Hvordan skal ABL § 5, stk. 5 og 7 forstås?

Når en andelsboligforening foretager renoveringsarbejder med byfornyelsesstøtte opstår efterfølgende spørgsmålet om, hvordan andelskronen skal fastsættes i henhold til særreguleringen i andelsboligloven.

Erhvervsstyrelsen er kommet med to vejledende udtalelser om, hvordan andelskronen efterfølgende skal fastsættes:

ABL § 5, stk. 5 vedrører reglerne om byfornyelsesstøtte ydet efter byfornyelsesloven § 29

EjendomDanmark har bedt Erhvervsstyrelsen om en udtalelse i forhold til om bestemmelsen skal forstås efter sin ordlyd eller efter sit formål.

Det har medført denne vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

ABL § 5, stk. 7 vedrører reglerne om byfornyelsesstøtte ydet efter lov om sanering, lov om byfornyelse m.v. 

EjendomDanmark har bedt Erhvervsstyrelsen udtale sig om, hvorledes ABL § 5, stk. 7 skal forstås.

Erhvervsstyrelsen er kommet med denne vejledende udtalelse