Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Energimærke i to etaper

www.udlejerenergi.dk er det nu muligt at finde en skabelon for, hvordan man udarbejder et energimærke i to etaper – et foreløbigt og et endeligt. Formålet med at udarbejde et foreløbigt energimærke er blandt andet, at udlejer bedre kan planlægge sin energirenovering og informere lejerne.

Det foreløbige energimærke udarbejdes, inden udlejeren lægger sig fast på en løsning. Det beregner energibesparelsen ud fra det faktiske forbrug i ejendommen og giver derfor et mere realistisk billede end de teoretiske beregninger, der ellers ligger til grund for energirenoveringer.

Rapporten kan også bruges som grundlag for finansiering af renoveringen og kan forelægges huslejenævnet, der kan give en forhåndsgodkendelse til en eventuel huslejestigning. Det endelige energimærke udarbejdes efter renoveringen.

Læs mere om energirenovering på www.udlejerenergi.dk.