Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

EjendomDanmark: Ejere og administratorer bør deltage i væsentlig undersøgelse

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen gennemfører i samarbejde med EjendomDanmark en spørgeskemaundersøgelse, der skal undersøge omfanget af gennemgribende moderniserede lejemål i private udlejningsejendomme.

I det spæde forår blev der nedsat en ekspertgruppe, der skal afdække brugen af de gennemgribende moderniseringer og komme med anbefalinger til eventuelle ændringer. Som led i ekspertgruppens arbejde bliver der nu udsendt en spørgeskemaundersøgelse, der skal belyse omfanget af gennemgribende moderniserede lejemål. Undersøgelsen bliver sendt til ejere og administratorer af udvalgte ejendomme.

Det har stor betydning, at mange af modtagerne også sender en besvarelse retur. Jo højere en svarprocent, jo mere retvisende bliver undersøgelsen. Det vil gøre, at den efterfølgende drøftelse kan ske på baggrund af fakta og viden:

”Det er vigtigt, at fakta kommer på bordet, før ekspertgruppen skal drøfte eventuelle ændringer af de nuværende regler. Derfor er det min klare opfordring, at alle, der modtager et spørgeskema, også prioriterer det højt og sender det retur. Vi skal have en debat på baggrund af fakta – ikke følelser. Her spiller undersøgelsen en væsentlig rolle”, siger underdirektør Morten Marott Larsen, EjendomDanmark.

Ekspertgruppen blev nedsat af regeringen og en række partier. I kommissoriet står der, at ekspertgruppen gerne skal aflevere analyser og anbefalinger den 1. oktober. EjendomDanmark er repræsenteret i ekspertgruppen ved juridisk direktør Morten Østrup Møller.

Har man som udlejer eller administrator spørgsmål til spørgeskemaet, er man velkommen til at kontakte underdirektør Morten Marott Larsen på 28 45 56 51 eller mml@ejd.dk