Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

EA-uddannelsen har ændret form og er blevet mere fleksibel

Det kan være efter aftensmaden, sidst på eftermiddagen, når kontoret er ved at tømme ud, eller i weekenden. Fleksibilitet er nemlig et nøgleord i den nye opbygning af EjendomDanmarks EA-uddannelse, der er gået fra klassisk klasseundervisning til "blended learning". Det betyder, at undervisningen primært foregår på den digitale platform Moodlerooms, hvor de studerende følger et veltilrettelagt studieforløb. 
De studerende skal stadig møde fysisk op enkelte gange, men det er i langt mindre grad end tidligere – og det gør, at studierne nu i endnu højere grad kan tilpasses en hverdag, hvor de studerende sideløbende skal passe deres job.

Forbehold gjort til skamme

Karin Nielsen, ejendomsadministrator hos TopDanmark Ejendom, er netop nu ved at færdiggøre uddannelsen. Hun har altså både prøvet den tidligere og den nuværende facon – og hendes forbehold over for den nye undervisningsmåde blev hurtigt bragt til skamme: 

”I begyndelsen var jeg ret skeptisk, fordi jeg egentlig er mest til klassisk klasseundervisning, men det nye fungerer godt, og jeg har simpelthen måtte æde min indledende skepsis igen. Noget af det, der har fanget mig mest, er de test, man kan finde på platformen. Dem kan man tage flere gange, og på den måde kan man finde ud af, hvad man har forstået, og hvad man endnu ikke har fanget fuldstændigt,” siger Karin Nielsen. 

undefined

Samtidig betyder den digitale læringsplatform, at der nu er minimal transporttid for de studerende. De gode muligheder for at sparre med ens medstuderende er dog stadig til stede: 

”Man sparer tid, fordi man ikke behøver flytte sig fysisk. I min studiegruppe bor vi i fire forskellige områder, så det er en stor fordel for os, at vi kan mødes virtuelt i et lukket forum,” siger Karin Nielsen. 

Samtidig fremhæver hun det digitale opslagsværk – en slags Wikipedia med hendes egne ord – som en stor styrke i det nye. Indholdet bliver nemlig kontrolleret af underviserne, og Karin Nielsen bruger det derfor til at sammenligne sine egne refleksioner med. 

Hos EjendomDanmark er der da også stor begejstring for den nye digitale form på EA-uddannelsen. 

”Vi effektiviserer på administration, transport og lokaleanvendelse. Til gengæld skruer vi op for fleksibiliteten og bruger mange flere ressourcer på undervisningsmateriale, opgaver og test, ligesom vi får bedre mulighed for at supportere de selvstændige studieaktiviteter”, siger juridisk direktør Morten Østrup Møller.

undefined