Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Ejendomsforeningen Danmark udbyder EA-uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, og det er derfor via Erhvervsakademi Dania, du skal søge om pengene.

Hvem kan søge?

Du kan få del i pengene, hvis:

  • Du er faglært eller ufaglært (Faglært: En færdig uddannelse fra en handelsskole eller en håndværksuddannelse / Ufaglært: Ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende)
  • Du er i job (Der skelnes ikke mellem heltids- og deltidsbeskæftigelse / Det er et krav, at du er ansat i Danmark ved fagets start)

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

  • Personer, som har gennemført en dansk videregående uddannelse – det vil sige en afsluttet erhvervsakademiuddannelse (fx finansøkonom), akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse (fx finansbachelor), diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau

  • Selvstændige opfattes ikke som ansatte

  • Studiejobs er ikke godkendt som deltidsbeskæftigelse

  • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud


Hvornår kan du søge?

Du kan søge om støtte på op til 10.000 kr. allerede nu til holdstart i efteråret 2018.
Erhvervsakademi Dania har et bestemt beløb til rådighed per år og støtten tildeles derfor efter først-til-mølle-princippet – så jo før du får søgt, jo bedre er det.

Hvad skal du gøre?

Du skal tilmelde dig de fag, du ønsker at deltage i, på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Du kan sagtens tilmelde dig fag for mere end 10.000 kr. – i så fald vil du bare selv skulle betale differencen.

Du modtager en bekræftelse på din tilmelding samt en faktura, som du skal betale.

Efterfølgende skal du udfylde denne tro- og loveerklæring og sende den til kursus@ejendomsforeningen.dk. Ejendomsforeningen Danmarks søger herefter for at sende erklæringen videre til Erhvervsakademi Dania. Opfylder du betingelserne, og er der fortsat penge tilbage i puljen, vil du få kursusgebyret (dog max. 10.000 kr.) refunderet fra Erhvervsakademi Dania.

Er du på nuværende tidspunkt allerede tilmeldt et eller flere fag på EA-uddannelsen i efteråret 2018, kan du også søge om støtten. Så udfylder du blot tro- og love-erklæringen.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til EA-uddannelsen eller tilmelding til fagene, kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmark på tlf. 33 12 03 30 eller sende en mail til kursus@ejendomsforeningen.dk.

Har du spørgsmål til tro- og love-erklæringen eller refundering af pengene kan du læse mere på Erhvervsakademi Danias hjemmeside eller kontakte dem på tlf. 72 29 12 00.

Hvor kommer pengene fra?

I efteråret 2017 resulterede trepartsforhandlingerne i, at der blev nedsat en omstillingspulje, som skulle sikre mere uddannelse til faglærte og ufaglærte i Danmark.

Og det er denne omstillingspulje, som nu giver alle faglærte og ufaglærte mulighed for at tage et enkeltfag eller en uddannelse for op til 10.000 kr. per år med start 1. august 2018.

Aftalen omfatter alle fag på akademi- og diplomuddannelser i Danmark.