/ Værdioptimering af erhvervsejendomme

Værdioptimering af erhvervsejendomme

Bliv klogere på værdiansættelse, drift og optimering af erhvervsejendomme.

Kurset gør dig i stand til at vurdere, hvordan du værdiforøger din ejendom gennem optimering af ejendommens drift.

Bliv klogere på, hvilke elementer der er afgørende for værdiansættelse

Vi introducerer dig for ejendommens budget, og med afsæt heri forklarer vi elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen.

Få styr på reglerne for regulering af markedsleje

Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklausuler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen.

Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendommens værdiansættelse.

Optimering af ejendommens værdi og drift

Kurset mixer økonomiske, juridiske og kommercielle aspekter af ejendomsdrift og -optimering. Der lægges vægt på den praktiske og faktiske betydning for værdiansættelse.

Indhold

  • Ejendommens budget
  • Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål
  • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil
  • Betydning for værdiansættelsen ved aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen

Det får du med hjem

  • Kendskab til værdiansættelse af erhvervsejendomme
  • Kendskab til driftsoptimeringens betydning for værdiansættelse af erhvervsejendomme
  • Kendskab til reglerne om markedsleje­regulering og andre reguleringer af erhvervslejeres betalinger til udlejer

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

EjendomDanmark følger myndighedernes anbefalinger

For at sikre, du trygt kan gå på kursus hos EjendomDanmark, har vi indført flere tiltag

COVID-19 retningslinjer hos EjendomDanmark

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Vil du være certificeret ejendomsinvestor?

Klik her og læs mere