/ Værdioptimering af erhvervsejendomme

Værdioptimering af erhvervsejendomme

Få styr på markedslejeniveauet og bliv klogere på drift og optimering af erhvervsejendomme.

Kurset gør dig i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelse af ejendommen.

Bliv klogere på, hvilke elementer der er afgørende for værdiansættelse

Vi vil først introducere ejendommens budget og på den baggrund give en forklaring af elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen.

Få styr på reglerne for regulering af markedsleje

Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklausuler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen.

Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendommens værdiansættelse.

Optimering af ejendommens værdi og drift

Kurset indeholder både økonomiske og juridiske dele, og der lægges vægt på den praktiske optimering af ejendommens værdi og drift.

Indhold

  • Ejendommens budget
  • Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål
  • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil
  • Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen

Det får du med hjem

  • Kendskab til markedslejeniveauet
  • Overblik over reglerne

Vil du være certificeret ejendomsinvestor?

Klik her og læs mere