/ Værdioptimering af erhvervsejendomme

Værdioptimering af erhvervsejendomme

Få styr på markedslejeniveauet og bliv klogere på drift og optimering af erhvervsejendomme.

Vi vil først introducere ejendommens budget og på den bag- grund give en forklaring af elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad for- rentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen.

Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklau- suler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen.

Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereser- ven inddrages i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggen- de regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendom- mens værdiansættelse.

Kurset indeholder både økonomiske og juridiske dele, og der lægges vægt på den praktiske optimering af ejendommens værdi og drift.

Indhold

  • Ejendommens budget
  • Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejere- gulering i erhvervslejemål
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalin- ger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål
  • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil
  • Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen

Udbytte

Kurset gør dig i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelse af ejendommen.

Adgangskrav

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 7 lektioner.

Advokat og partner Leif Djurhuus, Plesner og økonomisk konsulent Kristian Englund-Mikkelsen, EjendomDanmark.

Tid og sted: EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal, 1358 København K. mandag den 16. marts kl. 9.30-16.00.

Tidspunkt: 16/03/2020 09.30

Pris: 4615 DKK

Medlemspris: 3695 DKK

Tilmeld