/ Værdioptimering af erhvervsejendomme

Værdioptimering af erhvervsejendomme

På grund af situationen med coronavirus bliver kurset afholdt digitalt 26. maj 2020.

_____________________________________________________________

Få styr på markedslejeniveauet og bliv klogere på drift og optimering af erhvervsejendomme.

Vi vil først introducere ejendommens budget og på den baggrund give en forklaring af elementerne i den grundlæggende værdiansættelse af ejendommen. Der vil blive forklaret, hvad forrentningskravet er, og hvorledes det indgår i værdiansættelsen.

Herefter vil vi rette fokus på lejen og de grundlæggende regler for regulering af markedslejen samt aftalte lejereguleringsklausuler og den seneste praksis på området, herunder vedrørende kombinationsregulering af lejen.

Det vil i den forbindelse blive illustreret, hvordan lejereserven inddrages i ejendommens værdi. Samtidig vil vi fokusere på driftsoptimering af ejendommen og gennemgå de grundlæggende regler for lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter ud over lejen, samt hvilken betydning dette kan have for ejendommens værdiansættelse.

Kurset indeholder både økonomiske og juridiske dele, og der lægges vægt på den praktiske optimering af ejendommens værdi og drift.

Indhold

  • Ejendommens budget
  • Grundlæggende værdiansættelse af ejendommen
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende markedslejeregulering i erhvervslejemål
  • Gennemgang af regler og praksis vedrørende lejers betalinger ud over lejen og specifikationskravet i erhvervslejemål
  • Eksempler på klausuler om aftalte reguleringer af lejen i erhvervslejemål og praksis i relation hertil
  • Betydning for værdiansættelsen af aktivering af lejereserver og driftsoptimering af ejendommen

Udbytte

Kurset gør dig i stand til at vurdere, hvordan ejendommens værdi og drift optimeres bedst muligt, og hvilken betydning det har for værdiansættelse af ejendommen.

Adgangskrav

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 7 lektioner.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kurser i foråret 2020