/ Værdiansættelse af andelsboligforeninger

Værdiansættelse af andelsboligforeninger

Grundlæggende viden om hvordan andelsboligforeningers ejendomme værdiansættes

Derudover bliver DCF-modellen gennemgået på et lavpraktisk niveau, således at du bliver i stand til at forholde dig til en DCF-beregning, herunder blandt andet forstå forrentningskrav, fastsættelse af lejeniveauer i valuarvurderingen, fraflytningsfrekvens og istandsættelsesomkostninger.

Deltagerne får udleveret en DCF-skabelon, som kan anvendes ved værdiansættelse af en andelsboligforenings ejendom.

Indhold

  • Gennemgang af bekendtgørelse om valuarvurdering
  • Hvad skal valuarvurderingen indeholde
  • God administratorskik ved håndtering af valuarvurderinger
  • Hvad skal administrator kontrollere
  • Eksempler på valuarvurderinger
  • Udarbejdelse af DCF-beregning for dummies
  • Forstå forrentningskrav
  • Lejeniveauer og lejefastsættelse
  • Fraflytningsfrekvens
  • Istandsættelsesomkostninger

Udbytte

Kurset giver dig en gennemgang af reglerne om valuarvurderinger, ligesom der fokuseres på hvordan administratorer skal forholde sig til valuarvurderinger. På kurset bliver udleveret eksempler på valuarvurderinger. Ligesom fokuspunkterne i valuarvurderingerne gennemgås.

Adgangskrav 

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisninglektioner 

Antal lektioner: 4 

Underdirektør, cheføkonom Morten Marott Larsen, EjendomDanmark og juridisk konsulent og advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark.

Tid og sted: EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal, 1358 København K. torsdag den 30. januar kl. 9.30-13.00.

Tidspunkt: 30/01/2020 09.30

Pris: 2815 DKK

Medlemspris: 2250 DKK

Tilmeld