/ Regler for udlejning af småhuse

Regler for udlejning af småhuse

Få styr på reglerne om ”småhuse”. Kurset giver dig et udførligt kendskab til de væsentligste juridiske og praktiske problemstillinger, der kan opstå, hvis du udlejer eller administrerer ”småhuse”.

Få styr på, hvordan du regulerer lejen i et småhus

På kurset får du et overblik over, hvornår der er tale om et småhus, samt hvordan lejen fastsættes, og du lærer, hvordan lejen kan reguleres i de bestående lejeforhold, uanset om reguleringen foretages på baggrund af det lejedes værdi, stigninger i skatter og afgifter, forbedringer eller nettopris­indeks m.m. Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til boliglejelovene.

Indhold

  • Hvilke ejendomme er omfattet af begrebet ”småhuse”?
  • Overblik over særreglerne for småhuse
  • Fastsættelse og regulering af lejen i småhuse
  • Regulering af lejen som følge af stigning i skatter og afgifter
  • Forbedringsforhøjelser
  • Aftalt lejeregulering
  • Tvistebehandling, herunder huslejenævn og domstole

Det får du med hjem

  • Indblik i de juridiske og praktiske problemstillinger

  • Forståelse for hvordan du fastsætter og regulerer lejen i et småhus

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

I lovens forstand

En ejendom, som pr. 1. jan. 1995 har seks eller færre beboelseslejligheder. Småhuse kommer i mange former f.eks. som små byhuse, "restlejligheder" i en ejerforening eller som udlejet andelsbolig. Andre typer småhus kan også være udlejede parcelhuse og villaer.

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere