/ “Småhuse” i lejelovgivningen

“Småhuse” i lejelovgivningen

Pga. coronavirus bliver kurserne 27. april og 4. maj begge afholdt digitalt 4. maj 2020.

___________________________________________________________________

Få grundlæggende styr på reglerne om ”småhuse”.

Målet med kurset er, at du efter endt kursus bl.a. kan identificere et småhus, kan redegøre for hvordan lejen fastsættes i et småhus samt mulighederne for at regulere lejen – uanset om reguleringen foretages på baggrund af det lejedes værdi, stigninger i skatter og afgifter, forbedringer eller nettoprisindeks m.m.

Indhold

  • Hvilke ejendomme er omfattet af begrebet ”småhuse”?
  • Overblik over særreglerne for småhuse
  • Fastsættelse og regulering af lejen i småhuse
  • Regulering af lejen som følge af stigning i skatter og afgifter
  • Forbedringsforhøjelser
  • Aftalt lejeregulering
  • Tvistebehandling, herunder huslejenævn og domstole

Udbytte

Kurset giver dig et udførligt kendskab til de væsentligste juridiske og praktiske problemstillinger, der kan opstå i relation til ”småhuse”, blandt andet den omfattende praksis om det udvidede ejendomsbegreb.

Adgangskrav

Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til boliglejelovene.

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 4 lektioner.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kurser i foråret 2020