/ Renoveringsprojekter og nybyggeri

Renoveringsprojekter og nybyggeri

Valgfag

Formålet med faget er at give den studerende kompetencerne til at styre renoverings- og nybyggeriprojekter (udførelsesprojekter) fra start til slut og kunne rådgive omkring disse.

 

 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Tilmelding

Faget udbydes 

DU KAN OGSÅ TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ ER DU DEN FØRSTE, DER FÅR BESKED. 

Tilmeld dig senest 10 dage før første undervisningsgang og vær sikker på at have adgang til Moodlerooms til første undervisningsgang.
Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Praktiske oplysninger

Undervisningen gennemføres over 10 uger. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 studiecafeer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på studiecafeerne hjemmefra via et live-stream link. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Faget afsluttes med en eksamen.

Oplyses hurtigst muligt. 

5

Viden

Den studerende skal:

 • have udviklingsbaseret viden om værktøjer til styring af udførelsesprojekter fra opstart til juridisk aflevering
 • have udviklingsbaseret viden om byggetekniske problemstillinger vedrørende den eksisterende og nye boligmasse
 • have forståelse for de forskellige konstruktionstyper, deres anvendelse og begrænsninger samt kunne reflektere over praksis på området

 • have forståelse for designvalg og brugeranvendelse i praksis samt kunne reflektere over dette

 • have viden om entrepriseret og den øvrige gældende lovgivning med relevans for udførelsesprojekter

 • have viden om energimærker, grønne certificeringer, cirkulært byggeri samt betydningen af indeklima, herunder tilhørende lovgivning

 • have forståelse for den juridiske praksis i forbindelse med udførelsesprojekter og kunne reflektere over denne praksis

Færdigheder

Den studerende skal:

 • kunne udvælge placeringer og materialer
 • kunne sammensætte et estimat for et byggeprojekt med valg af relevante enhedspriser og byggeparametre
 • kunne forberede, planlægge og gennemføre renoveringsprojekter og mindre nybyggeriprojekter
 • kunne vurdere specifikke investeringsforslag fra fx energimærker samt begrunde og vælge den relevante løsning
 • kunne vurdere mulighederne i forhold til, hvorledes en ejendomsportefølje kan drifts- og værdioptimeres samt begrunde og vælge relevante løsninger
 • kunne koordinere og formilde mellem eksterne samarbejdspartnere (arkitekter, ingeniører, myndigheder m.fl.)
 • kunne drøfte udfordringer og løsninger vedrørende design, funktionalitet og brugeranvendelse med andre fagfolk
 • kunne rådgive om betydningen af certificerede og bæredygtige ejendomme

Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne håndtere styring fra start til slut af renoverings- og mindre nybyggeriprojekter samt delprojekter i et større udførelsesprojekt
 • kunne håndtere juridiske spørgsmål i forbindelse med udførelsesprojekter
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med både større og mindre renoverings- og nybyggeriprojekter, herunder påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
 • kunne udvikle egen praksis omkring styring af udførelsesprojekter

Har du spørgsmål?

Vi står til klar til at vejlede dig om dit uddannelsesforløb

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

 • Værktøjer til planlægning og styring af udførelsesprojekter fra opstart til juridisk aflevering og nedlukning
 • Leveranceplanlægning og logistik
 • Budgettering og rapportering
 • God kunderådgivning i forbindelse med renoverings- og byggeprojektet med fokus på interessenter, budgetplanlægning og –styring
 • Fokus på den gode kundeoplevelser med kunden i centrum ift. kundebehov
 • Bygningsreglementet på grundlæggende niveau
 • Bæredygtighed
 • Energimærkning
 • Certificering
 • Håndtering af miljøfarlige stoffer
 • Naboret og håndtering af naboskader