/ Regnskab i ejendomsselskaber

Regnskab i ejendomsselskaber

Undervisningen bygger på Bogføring og regnskaber
i ejendomsselskaber i studieordningen gældende for den merkantile diplomuddannelse

Obligatorisk fag

Den studerende skal opnå en udviklingsorienteret viden om målings- og indberetningsmetode, periodiseringsregler samt analyse af økonomiske transaktioner i ejendomsselskaber og kunne rådgive om disse.

På faget opnår du en forståelse af, hvilken betydning selskabskonstruktioner har på risiko og resultat, og du lærer, hvordan du optimerer dine muligheder herunder også inden for skat. 

Tilmelding

Tilmeld dig senest 10 dage før første undervisningsgang og vær sikker på at have adgang til Moodlerooms til første undervisningsgang.
Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktiske oplysninger

Første undervisningsgang er mandag den 04. september – sidste undervisningsgang mandag er den 09. oktober 2023

Undervisningen gennemføres over 5 uger. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Oplyses hurtigst muligt. Er du tilmeldt faget vil oplysningerne også blive annonceret på StudiePortalen. 

Faget afsluttes med en eksamen. Eksamen afholdes den 9. januar. Form annonceres hurtigst muligt. 

5

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Viden og forståelse

Den studerende skal have:

 • viden om regnskabsloven, årsregnskabsloven og branchenormer for ejendomsselskaber vedr. bogføring og regnskab
 • viden om afkastmetode, værdiregulering og resultatopgørelser
 • viden om momsregistrering og afregning af SKAT
 • viden om skattelovgivningen for udlejningsejendomme
 • forståelse for ejendomsselskabers anvendte metoder i forbindelse med bogføring og regnskab samt kunne reflektere over praksis på området

Færdigheder

Den studerende skal

 • kunne bogføre, udarbejde regnskaber og årsrapporter samt værdiansætte ejendomme i henhold til gældende lovgivning
 • kunne føre løbende kontrol ved bogføring
 • kunne udarbejde drifts- og likviditetsbudgetter
 • kunne anvende regnskabs- og skattetekniske redskaber vedrørende afskrivninger, fradragsberettigede omkostninger og skattepligtig indkomst samt føre afregning med SKAT
 • kunne vurdere, hvorvidt den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • kunne vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • kunne formidle bogføring- og regnskabsmæssige problemstillinger og løsninger til relevante samarbejdspartner, herunder Grundejerens Investeringsfond

Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne varetage den daglige bogføring, afstemning af ejendomsregnskaber samt andre regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme og i rådgivningen af disse
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring bogføring og regnskab for ejendomsselskaber og kunne påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
 • kunne udvikle egen praksis

Indhold

 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme og kunne rådgive herom
 • God projektstyring og rådgivning om udarbejdelse af årsrapporter
 • Nøgletal og analyse
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Skatte- og momsmæssige forhold i relation til udlejning af fast ejendom
 • bogføring af indvendig og udvendig vedligeholdelse

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Ikke det fag, du ledte efter?