/ Regnskab i ejendomsselskaber

Regnskab i ejendomsselskaber

Undervisningen bygger på Bogføring og regnskaber
i ejendomsselskaber i studieordningen gældende for den merkantile diplomuddannelse

Obligatorisk fag

Den studerende skal opnå en udviklingsorienteret viden om målings- og indberetningsmetode, periodiseringsregler samt analyse af økonomiske transaktioner i ejendomsselskaber og kunne rådgive om disse.

På faget opnår du en forståelse af, hvilken betydning selskabskonstruktioner har på risiko og resultat, og du lærer, hvordan du optimerer dine muligheder herunder også inden for skat. 

 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktiske oplysninger

Første undervisningsgang er tirsdag den 14. september – sidste undervisningsgang er den 24. november.

Undervisningen gennemføres over 10 uger. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 studiecafeer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på studiecafeerne hjemmefra via et live-stream link. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Oplyses hurtigst muligt. Er du tilmeldt faget vil oplysningerne også blive annonceret på StudiePortalen. 

Faget afsluttes med en eksamen. Form og dato annonceres hurtigst muligt. 

5

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Cirka 14 dage før studiestart vil du få adgang til Moodlerooms. 

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Viden og forståelse

Den studerende skal have:

 • viden om regnskabsloven, årsregnskabsloven og branchenormer for ejendomsselskaber vedr. bogføring og regnskab
 • viden om afkastmetode, værdiregulering og resultatopgørelser
 • viden om momsregistrering og afregning af SKAT
 • viden om skattelovgivningen for udlejningsejendomme
 • forståelse for ejendomsselskabers anvendte metoder i forbindelse med bogføring og regnskab samt kunne reflektere over praksis på området

Færdigheder

Den studerende skal

 • kunne bogføre, udarbejde regnskaber og årsrapporter samt værdiansætte ejendomme i henhold til gældende lovgivning
 • kunne føre løbende kontrol ved bogføring
 • kunne udarbejde drifts- og likviditetsbudgetter
 • kunne anvende regnskabs- og skattetekniske redskaber vedrørende afskrivninger, fradragsberettigede omkostninger og skattepligtig indkomst samt føre afregning med SKAT
 • kunne vurdere, hvorvidt den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • kunne vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • kunne formidle bogføring- og regnskabsmæssige problemstillinger og løsninger til relevante samarbejdspartner, herunder Grundejerens Investeringsfond

Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne varetage den daglige bogføring, afstemning af ejendomsregnskaber samt andre regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme og i rådgivningen af disse
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring bogføring og regnskab for ejendomsselskaber og kunne påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
 • kunne udvikle egen praksis

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Helene Fribo

Kursus- og uddannelseskoordinator

Cecilie Monk

Udviklingsassistent

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme og kunne rådgive herom
 • God projektstyring og rådgivning om udarbejdelse af årsrapporter
 • Nøgletal og analyse
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Skatte- og momsmæssige forhold i relation til udlejning af fast ejendom
 • bogføring af indvendig og udvendig vedligeholdelse

Ikke det fag, du ledte efter?