/ Proptech – udvikling og muligheder

Proptech – udvikling og muligheder

Property Technology (PropTech) er de seneste år blevet et udbredt begreb i ejendomsbranchen. Den digitale udvikling i ejendomsbranchen ændrer grundlaget for de forretningsmodeller og strategier, som branchen anvender i dag.

I dag giver teknologiske løsninger mulighed for på baggrund af ny viden at optimere driften, tilpasse porteføljesammensæt- ningen og finde nye metoder til at få mere ud af de udlejede kvadratmeter og øge indtjeningen.

Det kræver indsigt og forståelse for, hvordan branchen og markedet for professionel udlejning forandres. Hvor er det fx væsentligt at fokusere, og hvordan kan PropTech være med til at understøtte virksomhedens strategiske overvejelser?

Der er fokus på vigtigheden af at lægge den rigtige digitale strategi, og på erfaringer og resultater fra andre lande, som endnu er lidt længere fremme på området.

Indhold

  • Teknologisk udvikling og ejendomsbranchen
  • Hvorfor er PropTech vigtigt?
  • Professionel udlejning og PropTech
  • PropTech som strategisk element
  • Internationale erfaringer

Udbytte

Kurset giver en introduktion til PropTech, hvor relevante teknologier gennemgås, som er vigtige for udlejere og admini- stratorer af investeringsejendomme. Du vil få indsigt i de seneste tendenser inden for digitale løsninger og indblik i de muligheder, som ny teknologi kan føre med sig.

Adgangskrav 

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 4

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kurser i foråret 2020