/ PropTech & Data Management

PropTech & Data Management

Foto: Andreas Modess, istock

Undervisningen bygger på faget Kundeindsigt,
trends og tendenser i studieordningen gældende for den merkantile diplomuddannelse

Valgfag

Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at bidrage til virksomheden og ejendommens værdiskabelse og udvikling gennem data og digitale løsninger.

Den studerende vil igennem forløbet lære, hvordan digitale løsninger kan fungere som effektive redskaber inden for forskellige arbejdsprocesser, og hvordan PropTech, datastrategi og datahåndtering kan fungere som aktive redskaber til håndteringen af de opgaver, der ligger under ejendomsadministration og værdiskabelse.

Det er målet, at den studerende

 • får en bred indsigt i de muligheder ny teknologi kan føre med sig i ejendomsbranchen
 • får en forståelse for, hvordan man kan anvende data, hvilken strategi og hvilke principper, der kan understøtte virksomhedens mål og hvordan data governance og kvalitet kan være med til at sikre best practice
 • kan foretage relevante strategiske overvejelser for implementeringen af PropTech løsninger og understøtte værdiskabelse i virksomheden.

Sted: EjendomDanmark Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tidspunkt: 13/03/2023 09:15 – 22/05/2023 13:00

Pris (ex. moms): 17995 DKK

Medlemspris (ex. moms): 12495 DKK

Tilmeld
Tilmelding

Der er  åbent for tilmelding. 
Studiestart er 10. marts 2022.

Tilmeld dig senest 10 dage før første undervisningsgang og vær sikker på at have adgang til Moodlerooms til første undervisningsgang.
Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Praktiske oplysninger

Undervisningen gennemføres over 10 uger.

Undervisningsgangene vil primært ligge på tirsdage eller fredage fra 9-13. Første undervisningsmodul er dog torsdag den 10. marts, mens sidste undervisningsdag er torsdag den 12. maj. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 underviserseminarer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på underviserseminarerne hjemmefra via et live-stream link. 

 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Eksamensformen vil være en 48 timers skriftlig prøve i begyndelsen af juni (datoer følger snarest).

5

Oplyses hurtigst muligt. 

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • udviklingsorienterede analysemetoder, herunder kvantitativ og kvalitativ dataindsamling
 • professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode
 • virksomhedens datagrundlag og anvendelse af analysemetoder med udgangspunkt i virksom­hedens situation, herunder at kunne forstå markeds- og forbrugertrends

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse­metoder i henhold til virksomhedens behov
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område, herunder at kunne tolke data til brug for virksomhedens forretnings- og strategianalyser
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger af virksomhedens markedsanalyser og data­indsamling

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge, hvor der skal tages stilling til virksomhedens dataindsamling.
 • indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til udvælgelse af relevante dataindsamlingsmetoder.
 • udvikle egen praksis og reflektere over virksomhedens behov for udvikling med afsæt i trends og tendenser, herunder udvælgelse af supplerende dataindsamling.

 

 

Undervisere

Mikkel Alsø

Økonomisk chefkonsulent

Cand.polit.

Poul Ebbesen

Chief Specialist, Rambøll Danmark

Sofie Venndt

Innovation Director, PropTech Denmark

Jakob Stoumann

Hub Director, PropTech Denmark

Rasmus Bertram

Founder og CEO, Whyyy

Indhold

 • Trends, tendenser og digitale teknologier
 • Datakilder, systemlandskab og datastrategi
 • KPI og data governance
 • Digitalisering og Facilities Management (FM), driftsprocesser, services, digitale bygninger og den sammenhængende digitalisering i FM
 • Automatik i bygninger
 • Bæredygtighed som digitaliseringsdriver
 • Digitalisering i Property Management (PM), space-as-a-service, workplace community, indeklima og kundetilfredshed
 • Fremtidens arbejdsplads
 • PropTech i et internationalt perspektiv, certificering af digitale ejendomme