/ PropTech & Data Management

PropTech & Data Management

Foto: Andreas Modess, istock

Undervisningen bygger på faget Kundeindsigt,
trends og tendenser i studieordningen gældende for den merkantile diplomuddannelse

Valgfag

Det er formålet, at den studerende lærer, hvordan man kan anvende digitale løsninger og forretningsmodeller fx på baggrund af data, der er opstået i forbindelse med udviklingen af PropTech.


Det er målet, den studerende kan implementere relevante PropTech løsninger og anvende og strukturere data.


Den studerende bliver i stand til at bidrage til virksomheden og ejendommens værdiskabelse og udvikling.

Sted: EjendomDanmark Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tidspunkt: 03. Mar 2022 09:00-13:00

Pris (ex. moms): 17595 DKK

Medlemspris (ex. moms): 12355 DKK

Tilmeld
Tilmelding

Der er allerede åbnet op for du kan tilmelde dig. Bemærk, dato for studiestart ikke er endelig. Den endelige dato for studiestart oplyses snarest.

Tilmeld dig senest 10 dage før første undervisningsgang og vær sikker på at have adgang til Moodlerooms til første undervisningsgang.
Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Praktiske oplysninger

Undervisningen gennemføres over 10 uger. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 studiecafeer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på studiecafeerne hjemmefra via et live-stream link. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Cirka 14 dage før studiestart vil du få adgang til Moodlerooms. 

Faget afsluttes med en eksamen

5

Oplyses hurtigst muligt. 

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • udviklingsorienterede analysemetoder, herunder kvantitativ og kvalitativ dataindsamling
 • professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode
 • virksomhedens datagrundlag og anvendelse af analysemetoder med udgangspunkt i virksom­hedens situation, herunder at kunne forstå markeds- og forbrugertrends

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse­metoder i henhold til virksomhedens behov
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område, herunder at kunne tolke data til brug for virksomhedens forretnings- og strategianalyser
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger af virksomhedens markedsanalyser og data­indsamling

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge, hvor der skal tages stilling til virksomhedens dataindsamling.
 • indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik i forhold til udvælgelse af relevante dataindsamlingsmetoder.
 • udvikle egen praksis og reflektere over virksomhedens behov for udvikling med afsæt i trends og tendenser, herunder udvælgelse af supplerende dataindsamling.

 

 

Underviser

Mikkel Alsø

Økonomisk chefkonsulent

Cand.polit.

Indhold

 • Trends og tendenser
 • Kvalitative og kvantitative metoder
 • Prediktiv analyse