/ Projektledelse

Projektledelse

Obligatorisk modul

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

 

 

Praktiske oplysninger

Første undervisningsgang er den 14. september kl. 8.30 i Randers. Du kan vælge at deltage fysiske første undervisningsgang eller digitalt. 

De øvrige tre undervisningsgange gennemføres digitalt den:

 • Onsdag den 28. september
 • Onsdag den 12. oktober
 • Onsdag den 26. oktober

Alle dage kl. 8.30-15.30. 

Der er mulighed for at deltage fysisk på første undervisningsgang hos: 

Erhvervsakademi Dania

Minervavej 63

8960 Randers

De øvrige undervisningsgange gennemføres digitalt. Der er også mulighed for at deltage digitalt første undervisningsgang. Ønsker du at benytte dig af den mulighed tilmelder du dig blot det digitale forløb i forbindelse med du tilmelder dig. 

Der er tilmeldingsfrist på dette fag. Du skal have tilmeldt dig senest den 30. august 2022.

Mundtlig med udgangspunkt i en synopsis. den

Eksamen gennemføres den 08.november 2022.

5

Property and Asset Management uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse.

For at blive optaget på uddannelsen skal du leve op til adgangskravene. Har du ikke tidligere været tilmeldt et fag på uddannelsen, vil du blive bedt om at indsende dit CV som dokumentation. Lever du ikke op til adgangskravene kan der i nogle tilfælde gives merit. Er du i tvivl, så kontakt sekretariatet. 

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af

 • teorier, begreber og metoder om projektledelse og kunne reflektere over anvendt praksis 

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at

 • anvende metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår
 • formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan

 • varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier mv.
 • udvikle egen praksis i forbindelse med projektledelse

Har du spørgsmål?

Vi står klar til at vejlede dig om dit uddannelsesforløb

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

 • Projektlederens rolle og opgaver
 • Projektledelsesværktøjer
 • Kommunikationsstrategi og -planer
 • Projektstyring og opfølgning.