/ Overdragelse af andelsboliger

Overdragelse af andelsboliger

Grundlæggende viden om hvordan man håndterer overdragelse af andelsboliger.

Kurset giver dig en grundlæggende gennemgang af de praktiske problemstillinger ved overdragelse af andelsboliger lige fra valg af ny andelshaver, vurdering af andelsboligen, indhold i overdragelsesaftalen, købers fortrydelsesret, betaling af købesum, afregning af handlen og reklamation over mangler.

På kurset anvendes konkrete cases og domme med henblik på belysning af praktiske aspekter om bl.a. værdifastsættelse af forbedringer samt erstatningsansvar for de involverede parter.

Indhold

  • Prisfastsættelse, herunder retningslinjer for opgørelse af individuelle forbedringer

  • Er det nødvendigt med en midtvejsregulering af andelskronen

  • Kan sælger få en prisreguleringsklausul i overdragelsesaftalen

  • Erstatningsansvar ved forkert prisfastsættelse

  • Betaling af købesum

  • Fortrydelsesret

  • Afregning af handlen

  • Hvordan skal administrator forholde sig til købers mangelsindsigelser

Udbytte

Du bliver i stand til at håndtere nogle af de typiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med overdragelse af andelsboliger, fx Kan bestyrelsen kræve at se en straffeattest for at godkende en andelshaver? Bør ægtefællen skrive under på overdragelsesaftalen? Hvor langt rækker købers fortrydelsesret? samt Hvor længe må A/B holde på en deponering?

Adgangskrav 

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner 

Antal lektioner: 7

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kurser i foråret 2020