/ Omkostningsbestemt leje I

Omkostningsbestemt leje I

Få styr på reglerne om fastsættelse af lejen i ejendomme, der er omfattet af omkostningsbestemt leje, og lær, hvordan du udarbejder et driftsbudget.

Kurset indeholder en praktisk øvelse, hvor du skal udarbejde et driftsbudget. Problemer om afgrænsning af ejendomme med omkostningsbestemt leje, principper for fordeling af driftsudgifter og beregning af henlæggelser til tekniske installationer bliver gennemgået i hovedtræk.

Indhold

  • Ejendomme med omkostningsbestemt leje
  • Afgrænsning af udgifter og indtægter i driftsbudget
  • Beregning af afkast efter boligreguleringslovens § 9, stk. 1 og 2
  • Henlæggelser til tekniske installationer
  • Fordeling af driftsbudgettet
  • Beregning af hensættelser til vedligeholdelse
  • Udfyldelse af driftsbudgettet
  • Omkostningsbestemt leje i ejer- og andelsboligforeninger

Udbytte

Kurset giver dig et indgående kendskab til, hvordan du udarbejder et driftsbudget. Kurset tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema, og der gøres rede for driftsbudgettets udgifter, herunder afkast og administrationshonorarer og hensættelser til ind- og udvendig vedligeholdelse. Kurset indeholder også principperne for fordeling af budgettet og for de særlige problemer, der knytter sig til ejendomme med restejerlejligheder.

Adgangskrav

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 7 lektioner.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Andre siger

Virkelig et godt kursus:)

Mai-Britt

Deltog i juni 2019

Kurser i foråret 2020