/ Omkostningsbestemt leje II

Omkostningsbestemt leje II

Lær, hvordan du varsler en omkostningsbestemt lejeforhøjelse og få styr på formkravene.

Kurset giver dig kendskab til betingelserne og varslingsproceduren for omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Kurset bygger videre på Omkostningsbestemt leje I og tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema og varslingsblanketter.

Bliv klædt på til at varsle lejeforhøjelse

Varslingsproceduren gennemgås både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation. Du bliver præsenteret for hvilke betingelser, der er ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse, herunder spise-op-princippet og begrænsningerne i øvrigt i henhold til BRL § 7. 

På kurset hører du også om, hvordan tvister om omkostningsbestemt lejeforhøjelse behandles ved huslejenævnet. 

Kurset forudsætter, at du har et kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje og udarbejdelsen af driftsbudgetter.

Indhold

  • Spise-op-princippet
  • Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi jf. BRL § 7, stk. 2
  • Begrænsninger for lejeforhøjelsen i øvrigt jf. BRL § 7, stk. 4 og LL § 4, stk. 5
  • Varslingsprocedure og formkrav både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation
  • Behandling af tvister i huslejenævnet
  • Kendskab til betingelserne og varslingsproceduren for omkostningsbestemt leje
  • Gennemgang af varslingsproceduren og præsentation af spise-op-princippet

Det får du med hjem

  • Forståelse af hvordan du udarbejder et driftsbudget og fordeler driftsudgifterne
  • Viden om hvordan du fastsætter lejen i ejendomme, der er omfattet omkostningsbestemt leje

Specialkonsulent Pernille Lind Husen, Jura og nævn, Københavns Kommune

Afdelingsleder Mogens Dürr, EjendomDanmark

4 lektioner

Sted: EjendomDanmark Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tidspunkt: 14/06/2023 09:15 – 14/06/2023 12:45

Pris (ex. moms): 3995 DKK

Medlemspris (ex. moms): 2995 DKK

Tilmeld

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Flere kurser fra EjendomDanmark