/ Omkostningbestemt leje II

Omkostningbestemt leje II

Få styr på reglerne om fastsættelse af lejen i ejendomme, der er omfattet af omkostningsbestemt leje, og lær, hvordan du udarbejder et driftsbudget.

Varslingsproceduren gennemgås både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation. Du bliver præsenteret for, hvilke betingelser der er ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhø- jelse, herunder spise-op-princippet og begrænsningerne i øvrigt i henhold til BRL § 7.

På kurset hører du også om, hvordan tvister om omkostningsbestemt lejeforhøjelse behandles ved husleje- nævnet. Kurset forudsætter, at du har et kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje og udarbejdelsen af driftsbudgetter.

Indhold

  • Spise-op-princippet
  • Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi jf. BRL § 7, stk. 2
  • Begrænsninger for lejeforhøjelsen i øvrigt jf. BRL § 7, stk. 4 og LL § 4, stk. 5
  • Varslingsprocedure og formkrav både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation
  • Behandling af tvister i huslejenævnet

Udbytte

Kurset giver dig kendskab til betingelserne og varslingsproceduren for omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Det bygger videre på Omkostningsbestemt leje I og tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema og varslingsblanketter.

Adgangskrav

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 4 lektioner.

Mulige datoer:

Øst: 16/06/2020 09.30

Andre siger

Begge undervisere var rigtig dygtige til at “mærke” efter kursisternes behov og sørgede undervejs for også at tage hensyn til de spørgsmål alle havde. De var gode til at planlægge tiden og indlægge en masse små pauser, som der er behov for når man har med et tungt stof at gøre.

Trina 

Deltog i juni 2019

Endnu engang viste begge undervisere højt fagligt niveau og derudover var de også gode til at lave referencer til det praktiske.

Anonym 

Deltog i juni 2019

Kurser i foråret 2020