/ Omkostningsbestemt leje II

Omkostningsbestemt leje II

Lær, hvordan du varsler en omkostningsbestemt lejeforhøjelse og få styr på formkravene.

Kurset giver dig kendskab til betingelserne og varslingsproceduren for omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Kurset bygger videre på Omkostningsbestemt leje I og tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema og varslingsblanketter.

Bliv klædt på til at varsle lejeforhøjelse

Varslingsproceduren gennemgås både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation. Du bliver præsenteret for hvilke betingelser, der er ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse, herunder spise-op-princippet og begrænsningerne i øvrigt i henhold til BRL § 7. 

På kurset hører du også om, hvordan tvister om omkostningsbestemt lejeforhøjelse behandles ved huslejenævnet. 

Kurset forudsætter, at du har et kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje og udarbejdelsen af driftsbudgetter.

Indhold

  • Spise-op-princippet
  • Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi jf. BRL § 7, stk. 2
  • Begrænsninger for lejeforhøjelsen i øvrigt jf. BRL § 7, stk. 4 og LL § 4, stk. 5
  • Varslingsprocedure og formkrav både for ejendomme med og uden beboerrepræsentation
  • Behandling af tvister i huslejenævnet
  • Kendskab til betingelserne og varslingsproceduren for omkostningsbestemt leje
  • Gennemgang af varslingsproceduren og præsentation af spise-op-princippet

Det får du med hjem

  • Forståelse af hvordan du udarbejder et driftsbudget og fordeler driftsudgifterne
  • Viden om hvordan du fastsætter lejen i ejendomme, der er omfattet omkostningsbestemt leje

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

EjendomDanmark følger myndighedernes anbefalinger

For at sikre, du trygt kan gå på kursus hos EjendomDanmark, har vi indført flere tiltag

COVID-19 retningslinjer hos EjendomDanmark

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Andre siger

Underviserne var rigtig dygtige til at “mærke” efter kursisternes behov, og de sørgede undervejs for at tage hensyn til de spørgsmål, som alle havde. De var gode til at planlægge tiden og indlægge en masse små pauser, som der er behov for, når man har med tungt stof at gøre.

Trina 

Deltog i juni 2019

Endnu engang viste begge undervisere højt fagligt niveau, og derudover var de også gode til at lave referencer til det praktiske.

Anonym 

Deltog i juni 2019