/ Nyhedskursus om foreningsret

Nyhedskursus om foreningsret

Bliv opdateret på seneste nyt inden for andelsbolig- og ejerforeninger.

Kurset giver dig en gennemgang af nyheder inden for foreningsretten for 2021. Hvad er seneste nyt fra offentlige myndigheder i relation til ejer- og andelsboligforeninger?

Få overblik over den seneste retspraksis

Derudover vil udvalgte domme afsagt i efteråret 2020 og foråret 2021 blive gennemgået. Herunder nye domme vedrørende betalingsmisligholdelse samt overdragelse af andelsboliger.

Det forudsættes, at du har et forhåndskendskab til foreningsretten.

Indholdet af kurset, herunder den tid der bruges på henholdsvis ejer- og andelsboligforeninger, afhænger af udviklingen på de to fagområder i det forgangne år.

Indhold

  • Gennemgang af nyeste retspraksis
  • Omfanget og konsekvenserne af lovændringer og domme i praksis
  • Gennemgang af seneste nyt fra offentlige myndigheder, fx nyt nøgleoplysningsskema som følge af fastfrysning af andelsboligforeningens ejendomsværdi

Det får du med hjem

  • Overblik over ny relevante retspraksis og deres betydning
  • Indblik i seneste nyt fra de offentlige myndigheder og konsekvenserne heraf