/ Nyhedskursus om foreningsret

Nyhedskursus om foreningsret

Bliv opdateret på seneste nyt inden for andelsbolig- og ejerforeninger.

På kurset gennemgår vi ændringerne om fastfrysning af andelskronen som følge af den boligpolitiske aftale. Derudover bliver ændringerne i ejerlejlighedsloven gennemgået. Ligesom udvalgte domme inden for foreningsretten afsagt i 2019 og 2020 vil blive gennemgået. Endelig vil udvalgte problemstillinger, som inden for det seneste år har voldt problemer, blive drøftet nærmere.

Indholdet af kurset, herunder den tid der bruges på henholdsvis ejer- og andelsboligforeninger, afhænger af udviklingen på de to fagområder i det forgangne år.

Indhold

 • Gennemgang af reglerne om fastfrysning af andelskronen som følge af lovændring af BRL § 5, stk. 2 
 • Gennemgang af den moderniserede ejerlejlighedslov og normalvedtægten
 • Gennemgang af Transport- og Boligministeriets vejledning om prisfastsættelse
 • Gennemgang af nyeste retspraksis
 • Omfanget og konsekvenserne af lovændringer og domme i praksis, herunder rækkevidden af Højesterets afgørelser om valuarvurderinger i 2019
 • Gennemgang af et eller flere områder inden for foreningsretten, som i årets løb har voldt administratorer problemer, fx
  • Kommuners krav om ejerforeningers registrering af altaner
  • Midtvejsregulering af andelskronen fx ved negativ renteswap
  • Hvornår skal der laves en fuld overdragelsesaftale i A/B og hvornår kan man undlade det?

Udbytte

På kurset vil du blive opdateret på lovændringer og den seneste retspraksis inden for foreningsretten

Adgangskrav 

Det forudsættes, at du har et forhåndskendskab til andelsbolig- og ejerforeninger samt foreningsretten

Undervisningslektioner 

Antal lektioner: 4

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kurser i foråret 2020