/ Nyhedskursus om andelsboliger og § 5,2-indgrebet

Nyhedskursus om andelsboliger og § 5,2-indgrebet

Få styr på ændringerne af andelsboligloven, der trådte i kraft 1. juli 2020. Kurset gennemgår fastfrysning af fx andelskronen og vi fokuserer på, hvad disse ændringer betyder for værdiansættelsen af andelsboligforeningers ejendomme.

På kurset gennemgås reglerne om fastfrysning af andelskronen, nye krav til opløsning af andelsboligforeninger, andelsboligforeningers forpligtelser i forhold til lejere i ejendommen samt omfanget og konsekvenserne af Blackstone-indgrebet i forhold til andelsboligforeninger, herunder ændringernes påvirkning af valuarvurderinger.

Det får du med hjem

  • Kendskab til de nye regler om fastfrysning af andelskronen som følge af ændring af ABL § 5 samt reglerne om opløsning af andelsboligforeningen som følge af ABL § 7
  • Kendskab til de nye regler om orienteringspligt ved huslejenævnsafgørelser som gælder for andelsboligforeninger
  • Forstå ændringernes påvirkning af valuarvurderingerne

Underdirektør, ph.d. Morten Marott Larsen, EjendomDanmark
Juridisk konsulent, advokat Mette Haagensen, EjendomDanmark

Tid og sted. EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1. sal, 1606 København V. Torsdag den 24. september 2020, klokken 09.30-13.00. Lektioner: 4

Tidspunkt: 24/09/2020 09.30

Pris: 2815 DKK

Medlemspris: 2250 DKK

Tilmeld