/ Ny regnskabsvejledning og modelregnskab for andelsboligforeninger

Ny regnskabsvejledning og modelregnskab for andelsboligforeninger

Bliv klædt på til at gennemskue det ajourførte modelregnskab, og de regnskabsmæssige ændringer, der følger heraf. Med fokus på de væsentligste ændringer får du et indblik i, hvad betydning disse har for den regnskabsmæssige resultatopgørelse og balance samt for opgørelsen af andelsværdien.

 

De væsentligste ændringer

Vi løber ændringerne igennem, og giver baggrunden herfor, med fokus på administrators hverdag. En af de væsentligste ændringer er den løbende håndtering af byggeprojekter, hvor administrator ofte spiller en væsentlig rolle som kommunikator mellem foreningen, revisor og byggesagkyndige.

 

Administrators rolle i foreningens økonomistyring og andelsværdipolitik

Du bliver klædt på til at håndtere betydningen af væsentlige regnskabsmæssige ændringer samt de forhold, der får indflydelse på administrators rolle i regnskabsaflæggelsen, og bliver også klogere på foreningens andelsværdipolitik, herunder fastholdelse af vurderinger, henlæggelser m.v., en væsentlig del af administrators rolle i håndteringen af foreningernes økonomi og værdiansættelse.

 

Indhold

Gennemgang af de væsentligste ændringer i vejledningen med tilhørende modelregnskab

Overvejelser om henlæggelser

Overvejelser om valuarvurderinger, fastholdelse kontra ny vurdering

Byggeregnskaber, hvad er nyt ?

 

Det får du med hjem

  • Godt indblik i foreningens årsregnskab og enkeltelementerne heri
  • Indblik i administrators rolle i rådgivning af foreningens andelsværdipolitik

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Disse kurser er måske også relevante?