/ Ny offentlig vurdering

Ny offentlig vurdering

Få klarhed over det nye vurderingssystem. Du får indblik i, hvad den nye offentlige vurdering kan betyde for dig og din virksomhed. Du bliver også klædt på til en ny ejendomsbeskatning.

Ny viden om ny vurdering

Ejendomsejere, udlejere og lejere har for længe levet med forældede vurderingsmetoder. Det har givet anledning til kritik og klagesager med enorme sagsbehandlingstider. Dette kursus giver dig indblik i den nye vurderingsmodel, der skal rette op på et historisk skævt vurderingsgrundlag og sikre, at fremtidige vurderinger af såvel private ejerboliger som erhvervsejendomme bliver så retvisende som muligt.

Hvad går de kommende vurderinger ud på?

Du får gennemgået principper og metoder for de kommende vurderinger og et fundament, der kan forberede dig på ny beskatning af fast ejendom. Du vil også blive klogere på de konsekvenser, som den offentlige vurdering kan have for udlejere af erhvervsejendomme. Få også indblik i de vilkår, der gælder i forbindelse med klager.

Det får du med hjem

• Nyeste viden om metode og udrulning af det nye vurderingssystem

• Indsigt i, hvordan ny offentlig vurdering kan påvirke din virksomhed

• Viden om klageadgang og -proces

Andre kurser