/ Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom

Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom

Få styr på reglerne om moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom og bliv opdateret på de seneste ændringer.

Efter kurset kan du på et overordnet niveau genkende, kvalificere og diskutere retligt begrundede løsninger på de momsmæssige problemstillinger, som du støder på i din dagligdag.

Du får forståelse for reglerne om moms ved handel med fast ejendom og opførelse af byggeri, og du bliver i stand til at overveje forskellige momsmæssige optimeringsmuligheder.

Indhold

 • Momsretlige emner
 • Kort om moms ved udlejning af fast ejendom herunder mulighederne for frivillig momsregistrering for udlejning
 • Depositum ved indgåelse og ophør af lejemål, momspligtige og momsfrie, herunder opgørelse af istandsættelsesudgifter
 • Momsfradragsret i udlejningsejendomme herunder fradraget for fællesomkostninger til om-, til- og nybygning, reparation og vedligeholdelse på bygninger, anlæg og udenomsarealer
 • Momsfradragsret i ejendomsselskaber med (momsmæssigt) blandede aktiviteter
 • Kort om delregistrering, fællesregistrering og sektoropdeling
 • Fradragsret for energiafgifter i udlejningsejendomme herunder, hvem der kan fradrage energiudgifterne (lejer eller udlejer)
 • Kort om moms i ejer-, grundejer-, antenneforeninger, gårdlaug mv. og moms på administrationen af disse
 • Momsreglerne ved salg og køb af fast ejendom herunder handel med byggegrunde samt til- og ombyggede bygninger, handel med aktier mv. i ejendomsselskaber og overdragelse af virksomhed
 • Momsreguleringsforpligtelser ved handel med fast ejendom

Kurset indeholder emnerne ovenfor, men det endelige indhold afhænger af de nyeste regler og praksisudvikling på området.

Det får du med hjem

 • Forståelse af de momsretslige problemstillinger, du møder ved udlejning af fast ejendom
 • Kendskab til moms ved handel med fast ejendom og opførelse af byggeri
 • Viden om momsfradraget i udlejningsejendomme

Senior Manager Anja G. Dahlgaard, EY

Kurset udbydes digitalt

Tidspunkt: 11/03/2021 09.30

Pris: 2895 DKK

Medlemspris: 2320 DKK

* Vælg venligst om tilmeldingen skal gælde fysisk eller digitalt.

Tilmeld