/ Markedsleje i erhvervslejemål

Markedsleje i erhvervslejemål

Lær at gennemføre markedslejeforhøjelser i erhvervslejemål og håndtere krav og varslinger fra erhvervslejere om markedslejenedsættelse.

Markedsleje

Dette kursus klæder dig på til at gennemføre en markedslejeforhøjelse og håndtere lejers varsling om lejenedsættelse.

Mange aspekter

På kurset gennemgås definitionen på markedsleje, proces og formkrav til lejevarslinger, lejekontraktens betydning for markedslejereguleringer herunder eventuelle vilkår og klausuler, der blokerer for markedslejevarslinger. Nyeste retspraksis inddrages, så du får den nødvendige viden om væsentlighedsbegrebet, sammenligningslejemål og andre bevismuligheder

Det får du med hjem

  • Kendskab til erhvervslejelovens regler om markedsforhøjelser og -nedsættelser
  • Viden om lejekontraktens betydning for hhv. udlejers og lejers adgang til at kræve markedslejeregulering
  • Få og forstå den nyeste praksis omkring markedslejereguleringer

Det siger andre om kurset

Det var relevant og målrettet.

Marlene

Tidligere kursist

Det sker hos EjendomDanmark