/ Makroøkonomi og ejendomme

Makroøkonomi og ejendomme

Valgfag

Makroøkonomi og ejendomme giver de studerende viden om de makroøkonomiske sammenhænge og samspillet mellem disse. Faget giver de studerende færdigheder til at analysere den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller.

Desuden er det formålet at give en introduktion til økonomiske data og udvikle kompetencer til at fortolke og anvende disse data i sammenhæng med økonomisk teori og anden relevant teori, samt at give et overblik over vigtige økonomisk politiske institutionelle forhold.

Målgruppe

Når man beskæftiger sig med professionelt med ejendomme, er det nødvendigt at have en forståelse af de samfundsmæssige strukturer og deres påvirkning af ejendomsmarkedet, herunder lejers efterspørgsel og udviklingen af ejendomsværdier og finansieringsmuligheder. 

Faget er til dig, der fx arbejder med ejendomsudvikling, Asset eller Investment Management eller gerne vil have styrket dine kompetencer inden for området. 

 

 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktisk oplysninger

Første undervisningsgang er fredag den 17. september kl. 9.00 – Sidste undervisningsgang er fredag den 26. november. 

Undervisningen gennemføres over 10 uger. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 studiecafeer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på studiecafeerne hjemmefra via et live-stream link. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Undervisningen bygger på en lærebog, du selv skal købe. Hvilken, vil blive annonceret her hurtigst muligt. Tilmeldte vil også kunne finde oplysningerne på StudiePortalen. 

Viden og forståelse

Den studerende skal have:

 • Viden om de adfærdsrelationer der danner grundlaget for IS/LM-modellen i en lukket og åben økonomi med faste priser
 • Viden om multiplikatorerne i simple IS/LM-modeller
 • Forståelse for effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i IS/LM modeller
 • Viden om økonomiens udbudsside og sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Forståelse for effekterne af stabiliseringspolitisk i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Viden om de stiliserede empiriske fakta om økonomisk vækst i den del af kurset der handler om vækstteori
 • Viden om de antagelser der ligger bag modellerne og deraf følgende egenskaber for modellerne arbejdsløshed i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Forståelse for effekterne af stabiliseringspolitisk i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Viden om de stiliserede empiriske fakta om økonomisk vækst i den del af kurset der handler om vækstteori
 • Viden om de antagelser der ligger bag modellerne og deraf følgende egenskaber for modellerne

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Vurdere og fortolke praktiske og teoretiske problemstillinger med afsæt i økonomiske data
 • Udlede multiplikatorerne i simple IS/LM modeller
 • Analysere grafisk effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i IS/LM modellen i både åben og lukket økonomi med faste priser samt i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Opstille og analysere grafisk og matematisk de vækstteoretiske modeller i relation til ejendomme
 • Foretage analyser af strukturelle og økonomiske indgreb i modellerne
 • Formidle de anvendte data

Kompetencer

Den studerende skal:

 • Opnå kompetencer til at kunne rådgive om makroøkonomiske sammenhænge i relation til ejendomsmarkedet
 • Kunne vurdere sammenspillet mellem makroøkonomiske aspekter og de enkelte faktorers indbyrdes påvirkning
 • Udvikle egen praksis ift. analyse, vurdering og refleksion over økonomiske data og anvende disse i en sammenhæng med teori og dermed sikre overblik over vigtige økonomisk politiske institutionelle forhold

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdelingen

Helene Fribo

Kursus- og uddannelseskoordinator

Cecilie Monk

Udviklingsassistent

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

 • Nationalregnskabet og indkomstdannelsen
 • Økonomisk politik
 • Løn- og pristilpasning
 • Inflation og arbejdsløshed
 • Ejendomsmarkedet
 • Økonomisk vækst

Læs mere om de andre fag

Blanketter

Blanketmodul
Køb abonnement på EjendomDanmarks blanketmodul.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 2.400,00

Pris (ex. moms) DKK 3.000,00

Blanketter

21-12-C1: Regnskab over udvendig vedligeholdelse
Blanket til indberetning.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-04-B1: BRL § 13a boligprocent for areal
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-04-A1: BRL § 13a almindelig
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-C5: OMK-lejestigning efter indeksregulering
Varsling af omkostningsbestemt leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-C4: OMK Nedsættelse efter indeksregulering
Varsling af nedsættelse efter indeksregulering.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-C2: OMK-meddelelse om nettoprisregulering 1. gang
Meddelelse om nettoprisindeksregulering.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-C3: OMK-meddelelse om nettoprisregulering 2. gang
Varsling af omkostningsbestemt leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-C1: OMK Driftsbudget med indeksregulering
Varsling af omkostningsbestemt leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-B3: OMK-varsling med beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-B2: OMK-varsling uden beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

21-03-B1: OMK Driftsbudget med boligprocentstigning
Driftsbudget for OMK-lejemål med boligprocentstigning.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Fagets undervisere

Anders Gade Jeppesen

Økonomisk chefanalytiker

Cand.polit.