/ Lynkursus i OMK-varsling

Lynkursus i OMK-varsling

Du får de praktiske værktøjer til sikkert at kunne varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse, herunder guides du igennem de mange faldgruber, der er, ligesom du får indblik i, hvordan huslejenævnene behandler en sag om omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

Du bliver også opdateret på de første erfaringer, vi har gjort os med de nye § 5, stk. 2-regler, bl.a. hvorledes huslejenævnene tackler udfordringen med at foretage forhåndesregistrering jf. BRL § 5, stk. 3.

Kurset klæder dig på til sikkert at kunne varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

Indhold:

  • Gennemgang af reglerne for at varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse
  • Kort om hvilke udgiftsposter der kan medtages i budgettet
  • Gode råd til og erfaringer med de nye 5,2-regler

Det får du med hjem

  • Overblik over proceduren når der skal varsles omkostningsbestemt husleje
  • Indblik i de første erfaringer med de nye 5,2-regler

 

Flere kurser