/ Strukturering og forhandling af lejekontrakter

Strukturering og forhandling af lejekontrakter

Undervisningen bygger på faget Regulering og administration af bolig- og
erhvervslejemål i studieordningen gældende for den merkantile diplomuddannelse

Obligatorisk fag 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne optimere aftalevilkårene i forbindelse med indgåelse af kontrakter for erhvervs- og boliglejemål og kunne yde rådgivning herom.

Det målet, at den studerende lærer, hvordan man skaber den optimale balance mellem vilkår og betingelser i en lejekontrakt.

Den studerende bliver klædt på til at indgå varige lejeforhold, der matcher ejendommens særlige karakter.

Specielt i forbindelse med erhvervslejekontrakten er det formålet, at den studerende bliver i stand til at optimere aftalevilkårene og ejendommens værdi, mens der i forbindelse med boliglejemål i højere grad fokuseres på de almindelige vilkår og potentialet ved fx brandede ejendomme. 

Faget tager sit afsæt i både den gamle og nye boligmasse.

Sted: EjendomDanmark // Hybrid Vester Farimagsgade 41 1606 København V og digitalt

Tidspunkt: 29. september 2023 09:00 – 1. december 2023 12:30

Pris (ex. moms): 17995 kr.

Medlemspris (ex. moms): 12595 kr.

Tilmeld

Praktiske oplysninger

Første undervisningsgang er fredag den 29. september. Der er tilrettelagt undervisningsaktivitet i ti uger foruden eksamen. De tre af ugerne er der mulighed for at deltage på fysiske studiecafeer, mens den øvrige undervisning bliver afviklet på den digitale e-learnings platform Moodlerooms.  

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Cirka 14 dage før studiestart vil du få adgang til Moodlerooms. 

Den litteratur der anvendes på faget bliver annonceret hurtigst muligt. 

Faget afsluttes med en eksamen. Eksamensform og -dato oplyses inden studiestart.

5

Der er ikke tilmeldingsfrist på faget, men hvis du vil sikre dig en optimal studiestart og adgang til Moodlerooms inden første undervisningsgang, skal du tilmelde dig 10 dage før studiestart. 

Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Property and Asset Management uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse.

For at blive optaget på uddannelsen skal du leve op til adgangskravene. Har du ikke tidligere været tilmeldt et fag på uddannelsen, vil du blive bedt om at indsende dit CV som dokumentation. Lever du ikke op til adgangskravene kan der i nogle tilfælde gives merit. Er du i tvivl, så kontakt sekretariatet. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Viden

Den studerende skal:

 • have viden om vilkårene i en erhvervslejekontrakt
 • have viden om relaterede retsområder, herunder:
  • procesret
  • aftaleret
  • dødsboer
  • konkurs
  • GDPR

          i relation til administration og rådgivning af bolig- og erhvervslejemål

 • have viden om lejefastsættelse og lejevarsling
 • have viden om erhvervs- og lejeretten
 • have forståelse for sammenspillet mellem erhvervs- og boliglejeret og ejendomme med særlige egenskaber samt kunne reflektere over praksis på området
 • have forståelse for paradigmerne for boliglejekontrakter samt kunne reflektere over hvordan de kommer til udtryk i praksis

Færdigheder

Den studerende skal

 • kunne vurdere, begrunde og præsentere relevante tiltag for en konkret udlejningsejendom i kontekst af ejendomsejers strategi for ejendommens drift og udvikling
 • yde relevant og konkret kundeservice og indgå i et samarbejde med ejendommens ejer om udvikling af ejendommen
 • kunne løse administrationsopgaver i kontekst af udlejningsejendommens egenskaber og karakteristika
 • kunne forhandle og lave paradigmer for lejekontrakter med udgangspunkt i en analyse af det pågældende lejemål eller den pågældende ejendom
 • kunne analysere og vurdere muligheder for forhandling og forlig i forbindelse med lejevarsling samt begrunde og vælge relevante løsninger
 • kunne vurdere tvist- og konflikthåndteringsmuligheder mellem udlejer og lejer samt begrunde og vælge relevante løsningsmuligheder
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningstiltag til samarbejdspartnere og andre interessenter

Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne håndtere komplekse drifts- og udviklingsorienterede tiltag i administrationen af bolig- og erhvervslejemål
 • kunne rådgive om optimeringsmuligheder i kontekst af ejendomstype og strategi
 • opnå indsigt i relaterede retsområder i forbindelse med drift af ejendommen herunder processen for betalingsmisligholdelse
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
 • kunne udvikle sin egen praksis
 • kunne yde relevant, konkret og specialiseret kunderådgivning

Fagets undervisere

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

Indhold:

 • Udfærdigelse og indgåelse af lejekontrakter
  • Paradigmer for boliglejekontrakter i kontekst af en konkret ejendom og dennes karakteristika
  • Erhvervslejekontrakter herunder lager, detail, kontor mv.
  • Aftale om leje af opbevaringsrum
  • Aftale om leje af parkeringsplads
 •  Fastsættelse og regulering af leje
 • GI og hensættelser til § 18 og 18b
 • Betalingsmisligholdelse og tvister
 • Tilbudspligt
 • Arealbekendtgørelse og BBR
 • Ejendomme med særlige egenskaber

Ikke det fag, du ledte efter?

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på