/ Strukturering og forhandling af lejekontrakter

Strukturering og forhandling af lejekontrakter

Undervisningen bygger på faget Regulering og administration af bolig- og
erhvervslejemål i studieordningen gældende for den merkantile diplomuddannelse

Obligatorisk fag 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne optimere aftalevilkårene i forbindelse med indgåelse af kontrakter for erhvervs- og boliglejemål og kunne yde rådgivning herom.

Det målet, at den studerende lærer, hvordan man skaber den optimale balance mellem vilkår og betingelser i en lejekontrakt.

Den studerende bliver klædt på til at indgå varige lejeforhold, der matcher ejendommens særlige karakter.

Specielt i forbindelse med erhvervslejekontrakten er det formålet, at den studerende bliver i stand til at optimere aftalevilkårene og ejendommens værdi, mens der i forbindelse med boliglejemål i højere grad fokuseres på de almindelige vilkår og potentialet ved fx brandede ejendomme. 

Faget tager sit afsæt i både den gamle og nye boligmasse.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktiske oplysninger

Første undervisningsgang er mandag den 20. september kl. 9.00. Der er tilrettelagt undervisningsaktivitet i ti uger foruden eksamen. De tre af ugerne er der mulighed for at deltage på fysiske studiecafeer, mens den øvrige undervisning bliver afviklet på den digitale e-learnings platform Moodlerooms.  

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Cirka 14 dage før studiestart vil du få adgang til Moodlerooms. 

Den litteratur der anvendes på faget bliver annonceret hurtigst muligt. 

Offentliggøres snarest

5

Viden

Den studerende skal:

 • have viden om vilkårene i en erhvervslejekontrakt
 • have viden om relaterede retsområder, herunder:
  • procesret
  • aftaleret
  • dødsboer
  • konkurs
  • GDPR

          i relation til administration og rådgivning af bolig- og erhvervslejemål

 • have viden om lejefastsættelse og lejevarsling
 • have viden om erhvervs- og lejeretten
 • have forståelse for sammenspillet mellem erhvervs- og boliglejeret og ejendomme med særlige egenskaber samt kunne reflektere over praksis på området
 • have forståelse for paradigmerne for boliglejekontrakter samt kunne reflektere over hvordan de kommer til udtryk i praksis

Færdigheder

Den studerende skal

 • kunne vurdere, begrunde og præsentere relevante tiltag for en konkret udlejningsejendom i kontekst af ejendomsejers strategi for ejendommens drift og udvikling
 • yde relevant og konkret kundeservice og indgå i et samarbejde med ejendommens ejer om udvikling af ejendommen
 • kunne løse administrationsopgaver i kontekst af udlejningsejendommens egenskaber og karakteristika
 • kunne forhandle og lave paradigmer for lejekontrakter med udgangspunkt i en analyse af det pågældende lejemål eller den pågældende ejendom
 • kunne analysere og vurdere muligheder for forhandling og forlig i forbindelse med lejevarsling samt begrunde og vælge relevante løsninger
 • kunne vurdere tvist- og konflikthåndteringsmuligheder mellem udlejer og lejer samt begrunde og vælge relevante løsningsmuligheder
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningstiltag til samarbejdspartnere og andre interessenter

Kompetencer

Den studerende skal:

 • kunne håndtere komplekse drifts- og udviklingsorienterede tiltag i administrationen af bolig- og erhvervslejemål
 • kunne rådgive om optimeringsmuligheder i kontekst af ejendomstype og strategi
 • opnå indsigt i relaterede retsområder i forbindelse med drift af ejendommen herunder processen for betalingsmisligholdelse
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik
 • kunne udvikle sin egen praksis
 • kunne yde relevant, konkret og specialiseret kunderådgivning

Fagets undervisere

Lena Hartmann

Juridisk direktør

Cand.jur.

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

Indhold:

 • Udfærdigelse og indgåelse af lejekontrakter
  • Paradigmer for boliglejekontrakter i kontekst af en konkret ejendom og dennes karakteristika
  • Erhvervslejekontrakter herunder lager, detail, kontor mv.
  • Aftale om leje af opbevaringsrum
  • Aftale om leje af parkeringsplads
 •  Fastsættelse og regulering af leje
 • GI og hensættelser til § 18 og 18b
 • Betalingsmisligholdelse og tvister
 • Tilbudspligt
 • Arealbekendtgørelse og BBR
 • Ejendomme med særlige egenskaber

Ikke det fag, du ledte efter?