/ Lejeret I og lejeret II

Lejeret I og lejeret II

En aftale, der skal sikre flere almene boliger, blev præsenteret torsdag morgen. Nobel ambition, men indtænk altid det samlede boligmarked, lyder det fra EjendomDanmark. Foto: olli0815, iStock.

Få styr på lejeretten og den grundlæggende lovgivning, der regulerer udlejning af boliglejemål.

Ejer eller administrerer du boliglejemål, og har du brug for et grundlæggende overblik over lejelovgivningen? Så kan du ved lejeret I og II få en grundig indflyvning i begreber og regler med en praktisk vinkel, herunder fokus på faldgruber.

Bredt kendskab med praksisnær tilgang

Kurserne giver dig et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelsesleje-mål. Vi tager udgangspunkt i de spørgsmål, du skal stille dig, inden du kan indgå en lejekontrakt og fortsætter med de regler, der gælder, når lejeforholdet er påbegyndt.

Hvilken type ejendom har jeg med at gøre? Hvilke regler finder anvendelse? Hvordan kan lejen fastsættes? Hvordan kan lejen reguleres?   Der vil være fokus både på rammerne for og konsekvenserne af den indgåede lejeaftale og de vilkår, der har relevans både i lejeperioden og ved lejemålets ophør.

Seneste praksis

Kurserne er baseret på den seneste praksis og lovgivning, og det juridiske indhold suppleres af relevante eksempler fra hverdagen.

Forhåndskendskab til lejelovgivningen er ikke en forudsætning, da kurserne indeholder en indledende introduktion til lovgrundlaget.

Del I omhandler

De vilkår, der primært har relevans i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten og forhold, der gør sig gældende i forhold til indflytningen.

Del II omhandler

De vilkår, der primært har relevans i lejeperioden og ved lejemålets ophør, herunder vedligeholdelse, flyttesyn samt misligholdelse og ophør af lejekontrakten.

Det får du med hjem

Del I omhandler
 • Godt og systematisk overblik over lejerettens regler om beboelseslejemål
 • Viden om de væsentlige lejeretlige begreber
 • Forståelse af de forskellige ejendomskategorier
 • Grundlæggende viden om lejefastsættelse og lejeregulering
 • Grundlæggende gennemgang af standardlejekontrakten for boliger
 • Regler for udlejers adgang til det lejede
 • Regler for fremleje og brugsrettens overgang

 

Del II
 • Grundlæggende kendskab til forbrugsregnskaber
 • Regler for indflytning, indflytningssyn og mangler
 • Vedligeholdelsesfordeling i lejeperioden
 • Regler for fraflytning, fraflytningssyn og istandsættelse
 • Husordensregler
 • Opsigelse og ophævelse
 • Beboerrepræsentationer

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Flere kurser fra EjendomDanmark

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00