/ Lejere i andelsboligforeninger

Lejere i andelsboligforeninger

Få styr på hvordan du håndterer lejerne i andelsboligforeningen og bliv klogere på faldgruberne.

Kurset giver dig svar på de spørgsmål, der ofte opstår, når du som administrator af andelsboligforeninger skal håndtere foreningens lejere.

Korrekt lejefastsættelse og bibeholdelse af istandsættelseskrav

Du får en overordnet forståelse af, hvordan lejen for restlejerne skal fastsættes. Du bliver i stand til at varsle skatter og afgifter, og vi udpeger de faldgruber, der er, når man varsler omkostningsbestemt leje. Hvornår kan andelsboligforeningen varsle en lejeforhøjelse pga. forbedringer på ejendommen, og hvilke krav er der til varslingen. Vi gennemgår, hvornår en forening er bindingspligtig hos Grundejernes Investeringsfond, og hvad dette medfører.

Til sidst sætter vi fokus på faldgru­berne i forbindelse med lejerens fraflytning, så foreningen ikke mister retten til istandsættelseskrav.

Dette kursus er for dig, der administrerer andelsboligforeninger med lejere og gerne vil lære at navigere i lejerettens kringelkroge. Kurset giver dig et indblik i de krav, du skal være opmærksom på.

Indhold

  • Lejefastsættelse og lejens størrelse
  • Vedligeholdelsesfordeling mellem andelsboligforeningen og lejer
  • Krav til adgangsvarsling
  • Varsling af skatter og afgifter
  • Lejers fraflytning og istandsættelseskrav
  • Udvendig vedligeholdelseskonto og GI

Det får du med hjem

  • Evnen til at fastsætte den korrekte leje for foreningens lejere
  • Styr på faldgruberne ved varslinger og fraflytning
  • Overblik over konsekvenserne af bindingspligten til GI