/ Lejefastsættelse og -regulering i boliglejemål

Lejefastsættelse og -regulering i boliglejemål

Bliv klogere på reglerne om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål.

Kurset giver dig et overblik over lejelovgivningens regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål med inddragelse af afgørende praksis fra domstole og huslejenævn. Du får redskaber til at håndtere de væsentlige juridiske og praktiske problemstillinger, der opstår, når lejen skal både fastsættes og reguleres.

Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, bedre på til at kunne rådgive om lejefastsættelse og gennemføre lejereguleringer. Vi gennemgår de faldgruber, der typisk kan opstå i den sammenhæng og giver vores bud på, hvordan disse håndteres bedst i praksis. Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til lejeloven.

Reglerne om omkostningsbestemt leje bliver behandlet i hovedtræk, mens forbedringsforhøjelser af lejen i boliglejemål ikke bliver behandlet på dette kursus.

Indhold

 • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen
 • Det udvidede ejendomsbegreb
 • De forskellige måder at fastsætte lejen på – hvilke ydelser indgår i lejen?
 • Aftaler om regulering af lejen
 • Omkostningsbestemt leje – hovedtræk
 • Det lejedes værdi
 • Markedsleje
 • Skatte- og afgiftsregulering
 • Behandling af tvister om lejefastsættelse og -regulering

Det får du med hjem

 • Redskaber til at kategorisere ejendomme
 • Evnen til at fastsætte lejen og aftalevilkår
 • Viden om proceduren for regulering af lejen i hovedtræk

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Flere kurser fra EjendomDanmark

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B1: OMK Driftsbudget med boligprocentstigning
Driftsbudget for OMK-lejemål med boligprocentstigning.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B3: OMK-varsling med beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A3: OMK-varsling lejere med beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev af OMK-leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B2: OMK-varsling uden beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A2: OMK-varsling lejere uden beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev til lejer i ejendomme uden beboerrepræsentation BRL § 12

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00