/ Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål

Lejefastsættelse og lejeregulering i boliglejemål

På grund af situationen med coronavirus bliver kurset afholdt digitalt 15. maj 2020.

______________________________________________

Få et godt indblik i de komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål og den væsentligste praksis.

Undervisningen har til hensigt at klæde administratorer, advokater og andre, der beskæftiger sig med udlejningsejendomme, bedre på til at kunne rådgive om og administrere, hvordan lejen fastsættes og reguleres i boliglejemål og håndtere de faldgruber, der typisk kan opstå i den sammenhæng. Nyeste praksis bliver inddraget i relevant omfang.

Reglerne om omkostningsbestemt leje bliver behandlet i hovedtræk, og forbedringsforhøjelser af lejen i boliglejemål bliver ikke behandlet på dette kursus. Ejendomsforeningen Danmark holder jævnligt specialkurser om disse emner.

Indhold

  • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen

  • Det udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven

  • De forskellige måder at fastsætte lejen på – hvilke ydelser indgår i lejen?

  • Aftaler om regulering af lejen

  • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk

  • Det lejedes værdi

  • Markedsleje

  • Skatte- og afgiftsregulering

  • Behandling af tvister om lejefastsættelse og lejeregulering

Udbytte

Kurset giver dig et overblik over lejelovgivningens komplicerede regler om fastsættelse og regulering af lejen i boliglejemål. Du får også redskaber til at håndtere væsentlige juridiske og praktiske problemstillinger, der kan opstå i relation til fastsættelse og regulering af lejen.

Adgangskrav

Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til boliglejeloven.

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 7 lektioner.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Andre siger

Rigtig godt kursus med meget dygtige og engagerede undervisere.

Anonym 

Deltog i maj 2019

Meget engagerede undervidere! Det var en fornøjelse, at deltage i kurset.

Lotte

Deltog i maj 2019

Meget engagerede kursusholdere. Dejlig med en masse eksempler og tegninger.

Gitte 

Deltog i maj 2019

Kurser i foråret 2020