/ Introduktion til bæredygtigheds-certificeringen DGNB i praksis

Introduktion til bæredygtigheds-certificeringen DGNB i praksis

Bliv klogere på, hvad den danske bæredygtighedscertificering DGNB betyder, og hvorfor det er væsentligt, at din ejendomsportefølje lever op til DGNB-kriterierne.

Formålet med kurset er at give deltageren en kort introduktion til DGNB generelt samt en forståelse for indholdet i de fem overordnede DGNB-kvaliteter: Miljømæssige, økonomiske, sociale, tekniske og procesmæssige kvaliteter. I hvilke stadier af byggeprocessen bør de indgå, og hvilken effekt opnås i praksis.

Indhold

Bæredygtighed bør indtænkes i virksomhedens strategi fra start og indgå i alle beslutningsprocesser i byggeperioden. Få inspiration til hvordan de anerkendte DGNB-bæredygtighedskriterier kan indgå i virksomhedens fokus på de 17 FN-verdensmål, CSR-politik og bæredygtighedsrapportering

Betydningen af DGNB-kriterierne og hvordan de kan inkluderes i ejendomsstrategien både for nybyggeri og renovering af bygninger i drift

Hvilke typer ejendomme kan være relevante at certificere, og hvilke fordele og ulemper kan forudses?

Det får du med hjem

  • Få viden om den danske bæredygtighedscertificering DGNB
  • Bliv inspireret til bæredygtige beslutninger om materialevalg, miljøpåvirkninger mv. i alle stadier i byggeprocessen
  • Tag eksempler fra branchens erfaringer med konkrete bæredygtighedstiltag med i din egen ejendomsstrategi

Kom på kursus