/ Indledende ejendomsadministration

Indledende ejendomsadministration

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse for de overordnede og tværgående fagområder, der knytter sig til ejendomsadministration, og som samtidig er væsentlige elementer i udførelsen af hvervet som ejendomsadministrator.

Den studerende bliver introduceret til enkelte grundlæggende elementer inden for ejendomsadministration af boligudlejningsejendommen.

Formålet er at give den studerende et grundlæggende fundament til at varetage sit erhverv som ejendomsadministrator.

Faglig baggrund

Faget er en introduktion til ejendomsadministratoruddannelsen og kræver således ikke et praktisk kendskab til ejendomsadministration.

Sted: Erhvervsakademi Dania Minervavej 63 8960 Randers SØ

Tidspunkt: 7. september 2023 09:00 – 28. september 2023 15:45

Pris (ex. moms): 14495 kr.

Medlemspris (ex. moms): 9495 kr.

Tilmeld

Praktiske oplysninger

Faget gennemføres over fire hele undervisningsgange

Fagets undervisningsmateriale udleveres elektronisk og vil blive gjort tilgængelig senest 14 dage før studiestart på StudiePortalen

Du kan gennemføre faget i København, Randers og digitalt. Hvis du vælger at følge det digitale hold, kobler du på et videolink og følger undervisningen, mens den bliver live-streamet fra undervisningslokalet i København. 

Der er mødepligt på faget

Faget afsluttes ikke med en eksamen

Viden og forståelse

Den studerende skal have:

 • viden om generelle juridiske metoder ved anvendelse af den relevante lovgivning omkring ejendomsadministration
 • viden om forsikringer, der relaterer sig til ejendomsadministration, herunder ansvarsforsikring
 • viden om og opnå kendskab til ejendomsbranchens etiske normer
 • grundlæggende viden om lejelovens og de forskellige ejendomstyper inden for boligudlejning
 • viden om behandling af tvister ved huslejenævn og boligretten mellem udlejer og lejere i boligudlejningsejendomme
 • viden om oprettelse af en beboerrepræsentation i boligudlejningsejendomme og beboerrepræsentationens grundlæggende beslutningskompetencer

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til grundlæggende aftaleret i relation til ejendomsadministration og indgåelse af administrationsaftaler
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til hvilke lånetyper, som er anvendelige inden for de i ejendomsadministrationen gængse ejendomstyper
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til kundeservice inden for ejendomsadministration
 • vurdere de praksisnære problemstillinger vedrørende ejendomsbranchens etiske normer

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til i praksis at anvende de redskaber og overordnede metoder, de præsenteres for og skal anvende på de juridiske og økonomiske fag på ejendomsadministratoruddannelsen
 • kompetencer til at reflektere over det brede spekter af opgaver, som hvervet som ejendomsadministrator indeholder

Ikke det fag, du ledte efter?

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Har du spørgsmål til dit uddannelsesforløb?

Så kontakt vores uddannelsesafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

På faget bliver du blandt andet introduceret til følgende:

 • Forsikring
 • Ejendomssammensætning
 • Etik
 • Good Governance
 • Grundlæggende aftaleret
 • Juridisk metode
 • Kundeservice
 • Teknik
 • Vedligeholdelse