/ Indledende ejendomsadministration

Indledende ejendomsadministration

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse for de overordnede og tværgående fagområder, der knytter sig til ejendomsadministration, og som samtidig er væsentlige elementer i udførelsen af hvervet som ejendomsadministrator.

Den studerende bliver introduceret til enkelte grundlæggende elementer inden for ejendomsadministration af boligudlejningsejendommen.

Formålet er at give den studerende et grundlæggende fundament til at varetage sit erhverv som ejendomsadministrator.

Faglig baggrund

Faget er en introduktion til ejendomsadministratoruddannelsen og kræver således ikke et praktisk kendskab til ejendomsadministration.

Sted: EjendomDanmark Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tidspunkt: 07. Sep 2022 09:00-16:00

Pris (ex. moms): 13959 DKK

Medlemspris (ex. moms): 8990 DKK

Tilmeld

Praktiske oplysninger

Faget gennemføres over fire hele undervisningsgange

Fagets undervisningsmateriale udleveres elektronisk og vil blive gjort tilgængelig senest 14 dage før studiestart på StudiePortalen

Du kan gennemføre faget i København, Randers og digitalt. Hvis du vælger at følge det digitale hold, kobler du på et videolink og følger undervisningen, mens den bliver live-streamet fra undervisningslokalet i København. 

Der er mødepligt på faget

Faget afsluttes ikke med en eksamen

Viden og forståelse

Den studerende skal have:

 • viden om generelle juridiske metoder ved anvendelse af den relevante lovgivning omkring ejendomsadministration
 • viden om generelle økonomiske metoder inden for ejendomsadministration
 • viden om forsikringer, der relaterer sig til ejendomsadministration, herunder ansvarsforsikring og bygningsforsikring
 • viden om og opnå kendskab til ejendomsbranchens etiske normer
 • grundlæggende viden om lejelovens og boligreguleringslovens anvendelsesområder og de forskellige ejendomstyper inden for boligudlejning
 • viden om behandling af tvister ved huslejenævn og boligretten mellem udlejer og lejere i boligudlejningsejendomme
 • viden om oprettelse af en beboerrepræsentation i boligudlejningsejendomme og beboerrepræsentationens grundlæggende beslutningskompetencer

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til grundlæggende aftaleret i relation til ejendomsadministration og indgåelse af administrationsaftaler
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til hvilke lånetyper, som er anvendelige inden for de i ejendomsadministrationen gængse ejendomstyper
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til kundeservice inden for ejendomsadministration
 • vurdere de praksisnære problemstillinger vedrørende ejendomsbranchens etiske normer

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til i praksis at anvende de redskaber og overordnede metoder, de præsenteres for og skal anvende på de juridiske og økonomiske fag på ejendomsadministratoruddannelsen
 • kompetencer til at reflektere over det brede spekter af opgaver, som hvervet som ejendomsadministrator indeholder

Har du spørgsmål til dit uddannelsesforløb?

Så kontakt vores uddannelsesafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

På faget bliver du blandt andet introduceret til følgende:

 • Ansvarsforsikring
 • Bygningsforsikring
 • Ejendomssammensætning
 • Etik
 • Grundlæggende aftaleret
 • Juridisk og økonomisk metode
 • Kundeservice
 • Lånetyper
 • Regnskabsforståelse
 • Teknik

EjendomDanmark følger myndighedernes anbefalinger

For at sikre, du trygt kan gennemføre din uddannelse hos EjendomDanmark, har vi indført flere tiltag

COVID-19 retningslinjer hos EjendomDanmark