/ Indledende ejendomsadministration

Indledende ejendomsadministration

Faget gennemføres digitalt

Følg undervisningen live fra undervisningslokalet i København fra kontoret eller hjemmefra sofaen

Fagbeskrivelse

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse for de overordnede og tværgående fagområder, der knytter sig til ejendomsadministration, og som samtidig er væsentlige elementer i udførelsen af hvervet som ejendomsadministrator.

Den studerende bliver introduceret til enkelte grundlæggende elementer inden for ejendomsadministration af boligudlejningsejendommen.

Formålet er at give den studerende et grundlæggende fundament til at varetage sit erhverv som ejendomsadministrator.

Fagets læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal have:

 • viden om generelle juridiske metoder ved anvendelse af den relevante lovgivning omkring ejendomsadministration
 • viden om generelle økonomiske metoder inden for ejendomsadministration
 • viden om forsikringer, der relaterer sig til ejendomsadministration, herunder ansvarsforsikring og bygningsforsikring
 • viden om og opnå kendskab til ejendomsbranchens etiske normer
 • grundlæggende viden om lejelovens og boligreguleringslovens anvendelsesområder og de forskellige ejendomstyper inden for boligudlejning
 • viden om behandling af tvister ved huslejenævn og boligretten mellem udlejer og lejere i boligudlejningsejendomme
 • viden om oprettelse af en beboerrepræsentation i boligudlejningsejendomme og beboerrepræsentationens grundlæggende beslutningskompetencer

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til grundlæggende aftaleret i relation til ejendomsadministration og indgåelse af administrationsaftaler
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til hvilke lånetyper, som er anvendelige inden for de i ejendomsadministrationen gængse ejendomstyper
 • vurdere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til kundeservice inden for ejendomsadministration
 • vurdere de praksisnære problemstillinger vedrørende ejendomsbranchens etiske normer

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • kompetencer til i praksis at anvende de redskaber og overordnede metoder, de præsenteres for og skal anvende på de juridiske og økonomiske fag på ejendomsadministratoruddannelsen
 • kompetencer til at reflektere over det brede spekter af opgaver, som hvervet som ejendomsadministrator indeholder

Indhold

 • Ansvarsforsikring
 • Bygningsforsikring
 • Ejendomssammensætning
 • Etik
 • Grundlæggende aftaleret
 • Juridisk og økonomisk metode
 • Kundeservice
 • Lånetyper
 • Regnskabsforståelse
 • Teknik

Faglig baggrund

Faget er en introduktion til ejendomsadministratoruddannelsen og kræver således ikke et praktisk kendskab til ejendomsadministration.

Undervisningsmateriale, som du får udleveret

Evt. materiale der skal forberede til første undervisningsgang, vil blive lagt op på StudiePortalen ca. 14 dage før første undervisningsgang.

Materialesamling til dette fag er elektronisk og vil kunne downloades i StudiePortalen

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kom på kursus