/ Ind- og fraflytning i teori og praksis

Ind- og fraflytning i teori og praksis

Bliv klogere på reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn i boliglejemål og bliv klædt på til at gennemføre et syn i praksis.

Håndtering af regler

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige regler, som gælder ved udlejers håndtering af ind- og fraflytninger i boliglejemål. Hvordan håndteres reglerne i praksis i forbindelse med udfyldning af flyttesynsrapporterne og indkaldelse til flyttesyn? Hvad er seneste retspraksis?

Få svar på de typiske spørgsmål

Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager afsæt i parternes vedligeholdelses- og istandsættelsespligt, behandler kurset også lejelovens regler om vedligeholdelse og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man forstå ved normal istandsættelse, og hvornår er der tale om misligholdelse af lejemålet?

Jurist og teknikker til rådighed

EjendomDanmarks juridiske konsulent står for den juridiske gennemgang, og en tekniker, der tilrettelægger ind- og fraflytninger, står for den praktiske gennemgang. Der er rig mulighed for at få klart svar og indblik i forskellige løsningsmodeller.

Indhold

  • Regler vedrørende obligatoriske ind- og fraflytningssyn og -rapporter
  • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse og misligholdelse
  • Kort om lejeaftalens vilkår om flyttesyn og istandsættelse
  • De nyeste domme og nævnsafgørelser om indkaldelse til flyttesyn og udlevering af fraflytningsrapporten
  • Praktiske problemer i forbindelse med fraflytningen – manglende nøgleaflevering, lejer sender en repræsentant i sit sted og lignende situationer

Det får du med hjem

  • Kendskab til alle aspekter i ind- og fraflytningssager
  • Indblik i reglerne for indkaldelse til syn og udarbejdelsen af synsrapporten
  • Overblik over de væsentligste elementer på selve synet

Projektleder Henrik Christiansen, DEAS
Juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark

Kurset udbydes digitalt

Dato: Torsdag den 18. marts, 9.30-16.00

Tidspunkt: 18/03/2021 09.30

Pris: 4750 DKK

Medlemspris: 3795 DKK

* Vælg venligst om tilmeldingen skal gælde fysisk eller digitalt.

Tilmeld

Flere kurser