/ Ind- og fraflytning i teori og praksis

Ind- og fraflytning i teori og praksis

Bliv helt skarp på ind- og fraflytningssyn. På kurset bliver du opdateret på lovgivningen, de nyeste nævnsafgørelser og domme. Du lærer også, hvordan man bedst gennemfører et syn i praksis.

Håndtering af regler

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige regler, som gælder ved udlejers håndtering af ind- og fraflytninger i boliglejemål. Hvordan håndterer du reglerne i praksis i forbindelse med udfyldning af flyttesynsrapporterne og indkaldelse til flyttesyn? Hvad er seneste retspraksis?

Nye regler om vedligeholdelse

Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager afsæt i parternes vedligeholdelses- og istandsættelsespligt, behandler kurset også lejelovens ændrede regler om vedligeholdelse og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man forstå ved normal istandsættelse, og
hvornår er der tale om misligholdelse af lejemålet?

Jurist og tekniker til rådighed

EjendomDanmarks juridiske konsulent står for den juridiske gennemgang, og en tekniker, der tilrettelægger ind- og fraflytninger, står for den praktiske gennemgang. Der er derfor rig mulighed for at få klart svar og indblik i forskellige løsningsmodeller.

Indhold

 • Ændrede regler vedrørende obligatoriske ind- og
  fraflytningssyn og -rapporter
 • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse
  og misligholdelse
 • Kort om lejeaftalens vilkår om flyttesyn og
  istandsættelse
 • De nyeste domme og nævnsafgørelser om indkaldelse
  til flyttesyn og udlevering af fraflytningsrapporten
 • Praktiske problemer i forbindelse med fraflytningen
  – manglende nøgleaflevering, lejer
  sender en repræsentant i sit sted og lignende
  situationer

Det får du med hjem

 • Kendskab til alle aspekterne i ind- og fraflytningssager
 • Indblik i reglerne for indkaldelse til syn og udarbejdelse samt udlevering af synsrapporten
 • Overblik over de væsentligste elementer på
  selve synet

Juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark og projektleder Henrik Christiansen, DEAS

Tid og sted: København. Mandag d. 2. november 2020 klokken 09.30-16.00. Lektioner: 7

Tidspunkt: 02/11/2020 09.30

Pris: 4615 DKK

Medlemspris: 3695 DKK

Tilmeld

Flere kurser