/ Ind- og fraflytning i teori og praksis

Ind- og fraflytning i teori og praksis

Pga. coronavirus bliver de to kurser 21. og 23. april begge afholdt digitalt 21. april 2020.

___________________________________________________________________

Bliv klogere på reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn i boliglejemål, og hvordan du kan imødekomme dem i praksis.

Da flyttesynet og flytteopgørelsen tager afsæt i parternes vedligeholdelses- og istandsættelsespligt, behandler kurset også lejelovens regler om vedligeholdelse og istandsættelse. Hvornår har lejer levet op til sin vedligeholdelsespligt? Hvad skal man forstå ved normal istandsættelse / påkrævet vedligeholdelse, og hvornår er der eventuelt tale om misligholdelse af lejemålet?

EjendomDanmarks juridiske konsulent står for den juridiske gennemgang, og en tekniker, der tilrettelægger ind- og fraflytninger, står for den praktiske gennemgang, herunder vil du blive præsenteret for forskellige cases, som du skal løse. Disse cases vil efterfølgende blive drøftet i plenum.

Indhold

  • Reglerne vedrørende obligatoriske ind- og fraflytningssyn og -rapporter
  • Lejelovens regler om vedligeholdelse, istandsættelse og misligholdelse
  • Kort om lejeaftalens vilkår
  • Gennemgang af cases
  • De nyeste domme og nævnsafgørelser inden for emnet

Udbytte 

Kurset giver dig et overblik over de lejeretlige regler, som gælder ved udlejers håndtering af ind- og fraflytninger i boliglejemål. Hvordan håndteres reglerne i praksis i forbindelse med udfyldning af flyttesynsrapporterne og indkaldelse til flyttesyn, og hvad er seneste retspraksis?

Adgangskrav 

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner 

Antal lektioner: 7

Projektleder Henrik Christiansen, DEAS og juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark.

Tid og sted: Digital undervisning (tidligere København). tirsdag den 21. april kl. 9.30-16.00. 

Tidspunkt: 21/04/2020 09.30

Pris: 4615 DKK

Medlemspris: 3695 DKK

Tilmeld

Kurser i foråret 2020