/ Hvidvaskloven

Hvidvaskloven

Bliv klogere på hvidvaskloven og hvordan du skal håndtere denne i din administrationsvirksomhed.

Formålet med kurset er at give dig en gennemgang af de regler i hvidvaskloven, I skal kende og følge i jeres ejendomsadministrationsvirksomhed. Vi har blandt andet fokus på virksomhedens pligt til at gennemføre risikovurdering og kundekendskabsprocedurer, arkivering, pligt til at foretage undersøgelse og indberetning til hvidvasksekretariatet, krav til interne politiker og undervisning af medarbejdere m.v.

Undervisningen tager afsæt i Finanstilsynets vejledning i hvidvaskloven, retspraksis på området og undervisernes erfaringer med hvidvasklovens håndtering i dagligdagen. Du får praktiske eksempler med fokus på problemstillinger inden for administration af udlejnings- og foreningsejendomme. 

Indhold

  • Lovens anvendelsesområde og definitioner
  • Kundekendskabsprocedure og risikovurdering
  • Virksomhedens undersøgelses-, indberetnings- og arkiveringspligt
  • Interne politikker og undervisning
  • Whistleblowerordning
  • Dokumentation og tilsyn

Det får du med hjem

  • Overblik over regler i hvidvaskloven og hvordan du håndterer denne
  • Indblik i retspraksis på området og praktiske eksempler

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Disse kurser er måske også relevante?

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00