/ Hvidvaskloven

Hvidvaskloven

Grundlæggende viden om hvad hvidvaskloven betyder for din administrationsvirksomhed.

Undervisningen tager afsæt i Finanstilsynets vejledning i hvidvaskloven, retspraksis på området og undervisernes erfaringer med hvidvasklovens håndtering i dagligdagen. Du får praktiske eksempler med fokus på problemstillinger inden for administration af udlejnings- og foreningsejendomme.

Indhold

  • Lovens anvendelsesområde og definitioner
  • Kundekendskabsprocedure
  • Virksomhedens undersøgelses- og indberetningspligt
  • Risikovurdering
  • Interne politikker og undervisning
  • Whistleblowerordning
  • Dokumentation og tilsyn

Udbytte

Formålet med kurset er at give dig og dine medarbejdere et indblik i hvidvasklovens regler, herunder, hvornår man som administrationsvirksomhed er omfattet af reglerne, og hvad der skal til for at opfylde regelsættet.

Adgangskrav

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner

4.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kurser i foråret 2020