/ Husorden i praksis

Husorden i praksis

Bliv klædt på til at håndtere husordenssager i praksis fra A-Z, herunder hele proceduren fra den første advarsel til sagens behandling i huslejenævnet og/eller ved domstolene.

Formålet med kurset er at give dig værktøjer til at behandle husordenssager i praksis. Hele proceduren i en husordenssag bliver gennemgået, herunder sagens behandling i huslejenævn og ved domstolene.

På kurset vil du også opnå et praktisk kendskab til, hvad en advarsel, opsigelse og ophævelse skal indeholde, samt hvordan du dokumenterer, at lejer har modtaget dine skrivelser. Kurset vil inddrage den nyeste nævns- og retspraksis.

Indhold

  • Husordensovertrædelser
  • Krav til indholdet af en advarsel, opsigelse og ophævelse
  • Tvistebehandling i huslejenævn og ved domstolene
  • Drøftelse af cases, som vi efterfølgende gennemgår i plenum
  • Gennemgang af relevante domme og nævnsafgørelser, herunder
    utrykte afgørelser

Det får du med hjem

  • Et godt indblik i, hvordan en husordenssag tackles korrekt fra start til slut
  • Kendskab til, hvordan en advarsel og efterfølgende opsigelse eller ophævelse udformes på bedste vis
  • Oversigt over nyeste retspraksis inden for husordenssager

Juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark

Tid og sted: København. Mandag d. 16. november 2020 klokken 09.30-13.00. Lektioner: 4

Tidspunkt: 16/11/2020 09.30

Pris: 2815 DKK

Medlemspris: 2250 DKK

Tilmeld

Kom på kursus