/ Grundlæggende persondataret

Grundlæggende persondataret

Kom til en gennemgang af de grundlæggende regler, der gælder ved behandling af personoplysninger.

På kurset er der fokus på de former for behandling, der typisk forekommer i forbindelse med drift og administration af en udlejnings- eller foreningsejendom. Der tages afsæt i mange konkrete eksempler fra ejendomsadministratorens dagligdag for at skabe en praktisk forståelse for persondatalovgivningens regler.

Kurset har fokus på den enkelte medarbejders pligter ved behandling af personoplysninger og går derfor ikke i dybden med virksomhedens generelle implementering af persondatareglerne.

Indhold

  • Definition og praksisnær forklaring af vigtige begreber fra persondatalovgivning

  • Grundlæggende behandlingsregler for personoplysninger

  • Særlige regler for følsomme eller fortrolige oplysninger og cpr-nr.

  • Samtykke

  • Indsigts- eller sletteanmodninger

  • Databrud, definition og reaktion

Udbytte 

Målet er at du og dine medarbejdere får en fornemmelse for, hvornår man har med personoplysninger at gøre, hvordan de skal behandles og hvornår man skal være opmærksom på helt særlige beskyttelsesregler. Du får også et indblik i, hvordan du skal reagere, hvis du modtager en slette- eller indsigtsanmodning eller hvis der sker et databrud.

Adgangskrav 

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner 

Antal lektioner: 4 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Begge undervisere virker meget motiveret og var gode til hele tiden at komme med eksempler man kunne relatere til fra hverdagen. Derudover komplimenterede de hinanden godt og var gode til at tilføje eller spørger hinanden. Helt sikkert et kursus jeg ville anbefale til andre.

Anonym Deltog i april 2020

Andre kurser