/ Grundlæggende bogføring og regnskab

Grundlæggende bogføring og regnskab

Formålet med faget er at give den studerende en grundlæggende viden om lovgivningen og bogføringsprincipper samt en elementær forståelse af ejendoms- og skatteregnskabsmetoder. 

Fagets læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå: 

 • en basal viden om, hvilke elementer de pågældende regnskabsposter dækker over 
 • en basal forståelse af, hvilken betydning de forskellige begreber og definitioner, der knytter sig ejendoms- og skatteregnskab har 

Kompetencer

Den studerende skal

 • opnå kompetencer til at forstå opbygningen af simple ejendoms- og skatteregnskaber. 

Indhold 

 • Årsregnskabets bestanddele (resultatopgørelse og balance)
 • Bogføringsprincipper
 • Kontering og bogføring
 • Bogføringsloven
 • Momsregnskabet, herunder afregning med SKAT
 • Afskrivninger
 • Periodisering af indtægter og udgifter
 • Overførsel af konti til resultatopgørelse og balance

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at give den studerende en grundlæggende indføring, og det forventes ikke, at den studerende har et forudgående kendskab til regnskab. 

Faget er et tilbud – ikke et krav.

Statsautoriseret revisor John Lindeberg Jensen, Lindeberg Storm Fischer

Tid og sted: EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1. 1606 København V. To dages undervisning onsdag 26. aug. 2020 kl. 9.00 – 16.00 & 27. aug. 2020 kl. 9.00-13.00.

Tidspunkt: 26/08/2020 09.00

Pris: 7570 DKK

Medlemspris: 4880 DKK

Tilmeld

Kom på kursus