/ Grundlæggende bogføring og regnskab

Grundlæggende bogføring og regnskab

Supplerende fag

Formålet med faget er at give den studerende en grundlæggende viden om lovgivningen og bogføringsprincipper samt en elementær forståelse af ejendoms- og skatteregnskabsmetoder. 

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at give den studerende en grundlæggende indføring, og det forventes ikke, at den studerende har et forudgående kendskab til regnskab. 

Faget er et tilbud – ikke et krav.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktiske oplysninger

Fagets gennemføres over halvanden dag. 

 

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikre dig en optimal studiestart.

Anvendes ikke på dette fag

Bliver udleveret til deltagerne på dagen.

Du skal medbringe en computer.

Du skal ikke forberede dig til første undervisningsgang

Faget udbydes i København.

Faget afsluttes ikke med en eksamen.

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå: 

 • en basal viden om, hvilke elementer de pågældende regnskabsposter dækker over 
 • en basal forståelse af, hvilken betydning de forskellige begreber og definitioner, der knytter sig ejendoms- og skatteregnskab har 

Kompetencer

Den studerende skal

 • opnå kompetencer til at forstå opbygningen af simple ejendoms- og skatteregnskaber. 

Har du spørgsmål?

Så kontakt vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold 

 • Årsregnskabets bestanddele (resultatopgørelse og balance)
 • Bogføringsprincipper
 • Kontering og bogføring
 • Bogføringsloven
 • Momsregnskabet, herunder afregning med SKAT
 • Afskrivninger
 • Periodisering af indtægter og udgifter
 • Overførsel af konti til resultatopgørelse og balance

Det kunne måske også være interessant for dig?

EjendomDanmark følger myndighedernes anbefalinger

For at sikre, du trygt kan gennemføre din uddannelse hos EjendomDanmark, har vi indført flere tiltag

COVID-19 retningslinjer hos EjendomDanmark