/ Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme

Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme

Grundlæggende kendskabt til hvordan du værdiansætter med DCF-modellen i praksis.

Grundkurset er for dig, der vil lære værdiansættelse med DCF-modellen. Hvis du skal arbejde med og/eller forstå værdiansættelser med DCF-modellen, er dette et uundværligt kursus, der sikrer, at du får en grundlæggende og nødvendig viden i dit arbejde og i din forståelse af DCF-modellen.

Anbefalingerne, der er udarbejdet i publikationen Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, vil blive gennemgået og diskuteret. Praktiske udfordringer og faldgruber vil løbende blive drøftet på kurset. Du involveres aktivt ved øvelser, gruppeopgaver og erfaringsudvekslinger.

Det er nødvendigt, at du medbringer en computer.

Indhold

  • Gennemgang af relevant lovgivning relateret til vurdering af ejendomme
  • Den afkastbaserede model og første års afkast
  • Gennemgang af DCF-modellen
  • Fastsættelse af forrentningskravet
  • Praktiske erfaringer med og anvendelse af værdiansættelse
  • Anbefalinger til DCF-modellen
  • Øvelser i Excel-regneark med DCF-modellen og den afkastbaserede model

Udbytte

Kurset giver dig grundlæggende viden om værdiansættelse af investeringsejendomme og gør dig i stand til at forstå den afkastbaserede metode og anvende Discounted Cash Flow-metoden (DCF-metoden) i praksis. Excel anvendes til at illustrere den beregningsmæssige effekt af relevante forhold for værdiansættelsen.

Adgangskrav

Grundlæggende kendskab til Excel. 

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 4 

Mulige datoer:

Øst: 19/05/2020 09.30

Kurser i foråret 2020