/ Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme

Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme

Få grundlæggende viden om værdiansættelse af investeringsejendomme. Du lærer at forstå og bruge den afkastbaserede metode og anvende Discounted Cash Flow-metoden (DCF-metoden) i praksis.

Uundværligt kursus

Bliv helt skarp på værdiansættelse med DCF-modellen. Kurset er et undværligt værktøj for dig, der arbejder med eller som ønsker at forstå værdiansættelser med DCF-modellen. Få en grundlæggende og nødvendig viden, der vil styrke dig i dit arbejde og din forståelse af DCF-modellen.

Det praktiske

På kurset gennemgåes, hvordan Excel anvendes til at illustrere den beregningsmæssige effekt af relevante forhold for værdiansættelsen.

Faldgruber

På kurset vil anbefalingerne, der er udarbejdet i publikationen Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, blive gennemgået og diskuteret. De praktiske udfordringer og faldgruberne bliver løbende drøftet på kurset. Du involveres aktivt ved øvelser, gruppeopgaver og erfaringsudvekslinger.

Det får du med hjem

• Styr på DCF-modellen både i teori og praksis

• Viden om kendskab og faldgruber – og hvordan de undgås

Mulige datoer:

Øst: 17/11/2020 09.30

Flere kurser fra EjendomDanmark