/ Grundkursus: Lejeret II

Grundkursus: Lejeret II

Få grundlæggende introduktion til lejerettens regler om beboelseslejemål, og opnå viden om lejelovgivningen og dens faldgruber.

Med gennemførelse af begge grundkurser får du en overord- net viden om væsentlige områder, som er nødvendige at kende til, hvis du arbejder med indgåelse og forvaltning af boliglejemål.

Dette kursus fokuserer på de vilkår, der primært har relevans i lejeperioden og ved lejemålets ophør, herunder vedligeholdelse, flyttesyn samt misligholdelse og ophør af lejekontrakten.

Kurset er baseret på den seneste praksis og lovgivning, og undervisningen vil blive suppleret med relevante eksempler fra hverdagen.

Indhold

  • Forbrugsregnskaber, varme og vand, tv og internet
  • Indflytning, indflytningssyn og mangler
  • Vedligeholdelse i lejeperioden
  • Fraflytning, fraflytningssyn og istandsættelse
  • Husorden
  • Beboerrepræsentationer
  • Misligholdelse af lejekontrakten, de mest relevante ophævel- sesgrunde herunder betalingsmisligholdelse

Udbytte

Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Og bygger videre på den viden der er opnået på kurset Grundkursus: Lejeret I.

Adgangskrav

Kurset bygger videre på den viden, du har fået på Grundkursus: Lejeret I.

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 4 lektioner.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

TIDLIGERE DELTAGERe SIGER

Virkelig godt kursus, når man som mig er ny på området. Niveauet var passende. Det skriftlige materiale er virkelig godt. En god opslagsbog at få med sig. De to undervisere var begge gode og supplerede hinanden godt. Det er tydeligt, at Pernille har meget stor erfaring/viden.

Anne Deltog i marts 2019

Generelt var det et godt kursus, med relevante emner, god forplejning osv.

Anonym Deltog i marts 2019

Jeg fik rigtig meget ud af begge kurser (grundlæggende lejeret 1 + 2). Underviserne var kompetente og havde styr på lejeret. De var rigtig gode til at formidle juraen til folk, som ikke nødvendigvis har meget kendskab til fagområdet.

Anonym Deltog i april 2020

Andre kurser